Rob Palmer

CEO, Platinum Publishing, Bangkok, Thái Lan

“Payoneer giúp chúng tôi nhận tiền nhanh hơn và hiệu quả hơn. Giờ đây họ là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và tôi không muốn quay lại cách làm cũ.”

rob palmer header
level2 icon marketing 0005 1

Thách thức

Phải mất một tuần để nhận được séc từ Amazon và việc xử lý chúng phát sinh rất nhiều công việc không cần thiết và khiến công ty tốn rất nhiều tiền.

level2 icon idea 0023 1

Giải pháp

Global Payment Service của Payoneer cho phép chúng tôi nhận tiền nhanh hơn và hiệu quả hơn.

level2 icon trophy 0020 1

Kết quả

Payoneer giúp chúng tôi điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.


Tên tôi là Rob Palmer, tôi là CEO của Platinum Publishing.

Chúng tôi xuất bản nhiều loại sách điện tử và sách in trên nền tảng Amazon. Công ty được thành lập năm 2012 và đặt trụ sở tại trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Tầm nhìn của chúng tôi là tiếp thị nhiều loại sách cung cấp thông tin và lời khuyên chất lượng để giúp mọi người thay đổi cuộc sống của họ. Chúng tôi có một doanh nghiệp tạo ra doanh thu sáu con số và đang phát triển với tốc độ nhanh chóng.


Có một dòng tiền tốt là yếu tố quan trọng cho sự thành công trong kinh doanh của chúng tôi”

Chúng tôi có một nhóm thành viên ảo bao gồm các nhà văn, nhà thiết kế và nhà tiếp thị cần nhận thanh toán đúng hạn hàng tuần. Chúng tôi xuất bản sách bằng tiếng Anh, vì vậy phần lớn khách hàng của chúng tôi ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, nhưng chúng tôi cũng có khách hàng ở hơn 200 quốc gia.


Việc xử lý 20 hoặc 30 tấm séc đã tạo ra nhiều chi phí lớn cho công ty

Amazon không thể thanh toán tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Thái Lan nên chúng tôi phải nhận thanh toán bằng séc. Thông thường, phải mất một tuần để nhận được séc và chúng tôi phải xử lý 20 hoặc 30 tấm séc khác nhau từ các thị trường khác nhau của Amazon mỗi tháng, điều này gây ra nhiều vấn đề hành chính và chi phí lớn cho công ty. Chúng tôi đã tìm kiếm các giải pháp thay thế nhưng không có giải pháp nào thực sự phù hợp.


Chúng tôi gặp khó khăn với phương thức thanh toán qua séc cho đến khi tôi biết đến Payoneer

Chúng tôi sử dụng Global Payment Service để nhận tiền từ Amazon và từ Clickbank, đồng thời chúng tôi hiện cũng đang sử dụng Billing Service của Payoneer để lập hóa đơn trực tiếp cho các khách hàng của mình.


Payoneer giúp chúng tôi điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn

Payoneer giúp chúng tôi nhận tiền nhanh hơn và hiệu quả hơn. Giờ đây họ là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và tôi không muốn quay lại cách làm cũ.

Thêm câu chuyện thành công