Tăng tốc phát triển

Nhận API bạn cần để tích hợp các dịch vụ thanh toán của Payoneer vào nền tảng và ứng dụng của bạn, đồng thời mang lại những trải nghiệm tuyệt vời.

Bạn sẽ hợp tác với công ty hàng đầu

Chúng tôi là đối tác công nghệ của hàng nghìn doanh nghiệp và tổ chức – tất cả đều cộng tác và kết nối nhằm đơn giản hóa thanh toán toàn cầu. Và kết quả hoạt động của chúng tôi được tạo dựng trên các API mạnh mẽ cùng với kiến thức và sự hỗ trợ của chuyên gia.

Các API của chúng tôi và bạn

Chọn API Thanh toán tích hợp hàng loạt của chúng tôi để tích hợp các dịch vụ thanh toán của Payoneer vào nền tảng và ứng dụng của bạn – đó là tất cả những gì bạn cần để đăng ký người nhận tiền, phê duyệt tài khoản và chuyển tiền cho các giao dịch thanh toán tích hợp hàng loạt. Đối với các dịch vụ thanh toán bổ sung, hãy chọn API Dịch vụ & Thanh toán tích hợp hàng loạt.

Giải pháp

API Thanh toán tích hợp hàng loạt

API Dịch vụ & Thanh toán tích hợp hàng loạt

Gửi các yêu cầu thanh toán tích hợp hàng loạt

i

Đăng ký người nhận tiền

i

Phê duyệt đơn đăng ký tài khoản

i

Chuyển tiền vào Payoneer

i

Cung cấp hướng dẫn về cách thanh toán

i

Chuyển tiền vào tài khoản khách hàng

i

Thiết lập các tài khoản thu thanh toán toàn cầu

i

Thu thanh toán từ những người nhận tiền

i

Ưu đãi Capital Advance (vốn lưu động)

i

Các dịch vụ tuân thủ thuế bao gồm các biểu mẫu 1042, 1099, W8 và W9

i

Chuyển khoản ngân hàng địa phương và thực hiện thanh toán

i

Các tài khoản đa tiền tệ

i

Thanh toán trực tiếp qua ngân hàng vào tài khoản của người nhận

i

Thanh toán từ Payoneer đến Payoneer

i

Rút tiền về tài khoản ngân hàng

i

Các dịch vụ lập hóa đơn bao gồm yêu cầu thanh toán và hóa đơn

i

Trải nghiệm cổng thanh toán Payoneer Checkout

i

Giải pháp

API Thanh toán tích hợp hàng loạt

API Dịch vụ & Thanh toán tích hợp hàng loạt

Gửi các yêu cầu thanh toán tích hợp hàng loạt

i

Đăng ký người nhận tiền

i

Phê duyệt đơn đăng ký tài khoản

i

Chuyển tiền vào Payoneer

i

Cung cấp hướng dẫn về cách thanh toán

i

Chuyển tiền vào tài khoản khách hàng

i

Thiết lập các tài khoản thu thanh toán toàn cầu

i

Thu thanh toán từ những người nhận tiền

i

Ưu đãi Capital Advance (vốn lưu động)

i

Các dịch vụ tuân thủ thuế bao gồm các biểu mẫu 1042, 1099, W8 và W9

i

Chuyển khoản ngân hàng địa phương và thực hiện thanh toán

i

Các tài khoản đa tiền tệ

i

Thanh toán trực tiếp qua ngân hàng vào tài khoản của người nhận

i

Thanh toán từ Payoneer đến Payoneer

i

Rút tiền về tài khoản ngân hàng

i

Các dịch vụ lập hóa đơn bao gồm yêu cầu thanh toán và hóa đơn

i

Giải pháp

API Thanh toán tích hợp hàng loạt

API Dịch vụ & Thanh toán tích hợp hàng loạt

Thiết lập các tài khoản nhận tiền

i

Rút tiền về tài khoản

i

Gửi các yêu cầu thanh toán tích hợp hàng loạt

i

Đăng ký người nhận tiền

i

Phê duyệt đơn đăng ký tài khoản

i

Chuyển tiền vào Payoneer

i

Cung cấp hướng dẫn về cách thanh toán

i

Chuyển tiền vào tài khoản khách hàng

i

Nhận được sự đồng ý

i

Thiết lập các tài khoản thu thanh toán toàn cầu

i

Thực hiện thanh toán

i

Thu thanh toán từ những người nhận tiền

i

Ưu đãi Capital Advance (vốn lưu động)

i

Các dịch vụ tuân thủ thuế bao gồm các biểu mẫu 1042, 1099, W8 và W9

i

Chuyển khoản ngân hàng địa phương và thực hiện thanh toán

i

Các tài khoản đa tiền tệ

i

Thanh toán trực tiếp qua ngân hàng vào tài khoản của người nhận

i

Thanh toán từ Payoneer đến Payoneer

i

Rút tiền về tài khoản ngân hàng

i

Các dịch vụ lập hóa đơn bao gồm yêu cầu thanh toán và hóa đơn

i

Thực hiện các hoạt động tài chính

i

Yêu cầu tài khoản ngân hàng ảo

i

API Payoneer Checkout, một giải pháp đáng để tìm hiểu

Kết nối nền tảng thương mại điện tử của bạn với API cổng thanh toán Payoneer Checkout – một yếu tố rất cần thiết để xây dựng trải nghiệm thanh toán đẹp mắt, có tính chuyển đổi cao, với khả năng chấp nhận và quản lý thanh toán từ khắp nơi trên thế giới, ở một nơi duy nhất.

Chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn


Hy vọng rằng bạn đã tìm được thông tin hữu ích về các API của Payoneer. Đối với mọi vấn đề khác, đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên trách của chúng tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của bạn bằng 22 ngôn ngữ.


Nhận hỗ trợ trực tuyến

Tài liệu và video hướng dẫn

Cộng đồng Payoneer