Talia Lederman

Giám đốc Vận hành và Quan hệ đối tác, Catch

“Chúng tôi đã tăng doanh thu thanh toán lên hơn 136% trong 6 tháng qua thông qua hệ thống thanh toán của mình với Payoneer và điều đó thực sự đã giúp thị trường buôn bán trực tuyến của chúng tôi tăng trưởng cũng như cung cấp dịch vụ thực sự tuyệt vời cho các nhà bán hàng trên thị trường của chúng tôi.”

talia lederman header

Thêm câu chuyện thành công