Thuế kinh doanh: Một số loại chính & cách thức hoạt động của chúng

Là một chủ doanh nghiệp, điều quan trọng là bạn phải hiểu toàn cảnh về thuế để duy trì sự ổn định tài chính và đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế. Bài viết này đề cập đến các loại thuế kinh doanh chính tại Mỹ, cách thức hoạt động, cách khai báo thuế…

rc business taxes compliance

Thuế kinh doanh là gì?

rc bussiness taxes 1

Thuế kinh doanh là loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp để tham gia vào các hoạt động thương mại. Các cơ quan chính phủ thường áp dụng thuế này và có những quy định khác nhau tùy theo từng tiểu bang, quốc gia và loại hình doanh nghiệp.

Mục đích chính của thuế kinh doanh là đảm bảo các công ty thanh toán phần chi phí hợp lý liên quan đến việc vận hành xã hội. Điều này bao gồm việc gây quỹ cho các dịch vụ công cộng như đường sá, trường học và bệnh viện.

Thuế kinh doanh cũng mang lại nguồn doanh thu cho chính phủ để tái đầu tư vào nền kinh tế thông qua những dự án cơ sở hạ tầng và sáng kiến chuyên môn.

Các loại thuế khác nhau đối với doanh nghiệp

rc bussiness taxes 2

Các pháp nhân kinh doanh phải nộp một số loại thuế, tùy thuộc vào quy mô và loại hình công ty. Một số loại thuế phổ biến nhất bao gồm:

Thuế thu nhập

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế đánh vào công ty dựa trên thu nhập của họ. Điều này bao gồm cả lợi nhuận và thua lỗ. Bạn phải trả một tỷ lệ phần trăm thuế nhất định trên thu nhập và tỷ lệ này thay đổi tùy theo khu vực pháp lý.

Thuế thu nhập được thu thông qua hệ thống kê khai thuế, nơi bạn gửi thông tin tài chính của mình cho cơ quan liên quan. Việc này thường được thực hiện hàng năm, mặc dù một số công ty có thể được yêu cầu kê khai thường xuyên hơn.

Điều cần lưu ý là các yêu cầu về thuế thu nhập doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào lợi nhuận của bạn và mức thuế suất áp dụng. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn sẽ phải trả nhiều thuế hơn doanh nghiệp có lợi nhuận thấp hơn. Để minh họa điều này, một công ty có doanh thu hàng năm hàng triệu USD sẽ phải trả nhiều hơn một cá nhân chịu trách nhiệm đóng thuế tự doanh.

Nếu công ty của bạn tạo thu nhập ở nhiều quốc gia, bạn có thể phải nộp thuế ở từng quốc gia đó.

Thuế bảng lương và việc làm

Thuế bảng lương là một loại thuế kinh doanh mà người sử dụng lao động và người lao động phải nộp dựa trên bảng lương của công ty. Tiền lương, tiền thưởng, hoa hồng và các phúc lợi khác dành cho nhân viên thuộc danh mục thuế việc làm cụ thể này.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến số tiền thuế bảng lương mà bạn phải trả. Trong đó bao gồm quy mô lực lượng lao động, loại tiền lương, quy mô doanh nghiệp và địa điểm.

Các loại thuế bảng lương phổ biến nhất bao gồm:

 • Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (FICA): Còn được gọi là thuế bảng lương Liên bang, thuế FICA được áp dụng đối với người sử dụng lao động và người lao động để gây quỹ cho bảo hiểm An sinh Xã hội cũng như các chương trình Medicare. Thuế này được tính theo tỷ lệ phần trăm tiền lương do người sử dụng lao động trả. Nói chung, loại thuế thu nhập của người lao động cụ thể này được phân chia giữa người sử dụng lao động và người lao động.
 • Thuế bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang (SUTA): Thuế này giúp gây quỹ cho các chương trình và thuế bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang. Loại thuế này dựa trên tiền lương trả cho nhân viên, và người sử dụng lao động thường trả một mức cố định cộng với một mức bổ sung thay đổi tùy theo kinh nghiệm yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của họ.
 • Thuế Bảo hiểm Khuyết tật Tiểu bang (SDI): Thuế này giúp gây quỹ cho các chương trình bảo hiểm bồi thường và khuyết tật của tiểu bang. Tỷ lệ này thường là một tỷ lệ phần trăm cố định của tiền lương trả cho nhân viên và người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền.
 • Đạo luật Thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA): Loại thuế bảng lương này được chính phủ liên bang áp dụng để gây quỹ cho các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đối với những người lao động đã bị sa thải hoặc bị mất việc làm.

Thuế bán hàng

Thuế bán hàng là thuế kinh doanh đánh vào hàng hóa và dịch vụ đã được bán trong một khu vực pháp lý cụ thể. Thuế suất này thay đổi tùy theo từng tiểu bang nhưng thường áp dụng cho hầu hết các giao dịch mua do công ty hoặc người tiêu dùng thực hiện.

Ví dụ: nếu một công ty ở Pennsylvania bán lẻ một sản phẩm với mức giá 50 USD thì thuế bán hàng áp dụng cho giao dịch mua đó sẽ là 6%. Giao dịch mua sắm tương tự sẽ phải chịu mức thuế 8,875% ở New York.

Nếu công ty của bạn được yêu cầu thu và nộp thuế bán hàng, bạn phải đăng ký với cơ quan chính phủ có liên quan và xin giấy phép. Sau đó, bạn phải theo dõi từng giao dịch bán hàng chịu thuế và tính toán số tiền thuế phải nộp thích hợp.

Bạn cũng phải lưu giữ hồ sơ bán hàng chi tiết và nộp kê khai thường xuyên để đảm bảo tuân thủ.

Có nhiều loại thuế bán hàng khác nhau, bao gồm:

 • Thuế bán hàng chung: Loại thuế bán hàng này được áp dụng cho hầu hết hàng hóa và dịch vụ. Thuế suất thay đổi tùy theo từng tiểu bang, trong đó một số tiểu bang có thuế suất thấp hơn đối với các mặt hàng cụ thể như thực phẩm hoặc thuốc.
 • Thuế sử dụng: Loại thuế bán hàng này áp dụng cho hàng hóa được mua bên ngoài phạm vi quyền hạn của cơ quan thẩm quyền. Nó được thiết kế nhằm đảm bảo rằng các công ty hoạt động trong một khu vực tài phán cụ thể vẫn phải trả thuế bán hàng khi giao dịch mua được thực hiện ở nơi khác.
 • Thuế Giá trị Gia tăng (VAT): Thuế giá trị gia tăng được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới và dựa trên giá trị gia tăng của sản phẩm hoặc dịch vụ ở từng giai đoạn sản xuất, từ nguyên liệu thô cho đến doanh thu cuối cùng.

Thuế tài sản

Thuế tài sản là một loại thuế đánh vào bất động sản và đất đai mà công ty sở hữu. Thuế này thường dựa trên giá trị tài sản của bạn và thường do chính quyền địa phương áp dụng. ​

Có nhiều loại thuế tài sản khác nhau, bao gồm:

 • Thuế tài sản hàng năm: Đây là loại thuế hàng năm đánh vào giá trị tài sản và dựa trên giá trị được định giá của nó. Số tiền thuế có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực pháp lý và có thể bị chủ sở hữu tài sản khiếu nại.
 • Thuế chuyển nhượng bất động sản: Loại thuế này được áp dụng khi một phần bất động sản được chuyển nhượng từ bên này sang bên kia. Số tiền thuế thường dựa trên giá bán của tài sản và có thể bị khiếu nại.

Trong danh mục này, còn có một thứ được gọi là tài sản cá nhân của doanh nghiệp. Ngoài bất động sản và đất đai, bạn cũng có thể phải chịu thuế đối với tài sản của mình.

Tài sản cá nhân của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa hoặc đồ vật mà công ty sở hữu và sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp. Một số ví dụ về các loại tài sản doanh nghiệp này bao gồm:

 • Nội thất văn phòng như tủ tài liệu, bàn, ghế
 • Đồ đạc văn phòng
 • Máy tính và thiết bị điện tử
 • Thiết bị công ty
 • Dụng cụ và vật tư chung

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế đánh vào việc kinh doanh hoặc sử dụng hàng hóa và dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như thuốc lá, rượu, nhiên liệu và các mặt hàng khác. Số tiền thuế phải nộp thường dựa trên số lượng hoặc giá trị của mặt hàng bị đánh thuế.

Chính phủ liên bang hoặc tiểu bang áp dụng loại thuế này bằng cách sử dụng chương trình tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt này có thể bị khiếu nại nếu người nộp thuế tin rằng giá trị hoặc số lượng của mặt hàng bị đánh thuế đã bị đánh giá sai.

Thuế tiêu thụ đặc biệt có thể thuộc một trong những danh mục sau:

 • Thuế giá trị theo đơn giá hàng hóa (Ad valorem tax): Loại thuế này dựa trên giá trị của mặt hàng bị đánh thuế. Ví dụ: thuế tiêu thụ đặc biệt 10% đối với mặt hàng thuốc lá có nghĩa là một bao thuốc lá trị giá 10 USD sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là 1 USD.
 • Thuế số lượng (Specific tax): Loại thuế này dựa trên số lượng mặt hàng bị đánh thuế chứ không phải giá trị của mặt hàng đó. Ví dụ: thuế tiêu thụ đặc biệt 25 cent cho mỗi gallon nhiên liệu có nghĩa là mỗi gallon được mua sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là 25 cent.

Cách thức kê khai thuế kinh doanh

rc bussiness taxes 3

Việc kê khai thuế thoạt nghe có vẻ khó khăn, nhưng thực tế không nhất thiết phải như vậy. Điều quan trọng nhất là luôn có sự ngăn nắp, lưu giữ các hồ sơ chính xác và hợp tác với kế toán viên hoặc cố vấn thuế của bạn. Làm như vậy sẽ đảm bảo bạn kê khai đúng biểu mẫu, tuân thủ các quy định thuế và thanh toán số tiền bạn nợ đúng hạn.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để cung cấp cho bạn ý tưởng về quy trình khai thuế chung:

Xác định cơ cấu doanh nghiệp của bạn

Bước đầu tiên và quan trọng nhất cần thực hiện trước khi kê khai thuế kinh doanh là xác định cơ cấu doanh nghiệp của bạn. Có một số loại hình và cơ cấu doanh nghiệp – doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm hữu hạn (LLC), hay cổ phần (S-corp hoặc C-corp)?

Thông tin này ảnh hưởng đến số tiền thuế ước tính của bạn. Điều này cũng giúp xác định cách bạn khai thuế và những khoản khấu trừ thuế nào được áp dụng.

Thu thập hồ sơ của bạn

Sau khi xác định cơ cấu doanh nghiệp của bạn, hãy thu thập tất cả các hồ sơ, tài liệu cần thiết cho việc khai thuế.

Các giấy tờ, tài liệu và hồ sơ kinh doanh được yêu cầu sẽ phụ thuộc vào cơ cấu và loại hình hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ: hoạt động với tư cách là doanh nghiệp tư nhân hoặc LLC có nghĩa là bạn phải cung cấp báo cáo thu nhập, báo cáo chi phí và các hồ sơ khác phản ánh hoạt động công việc của bạn trong suốt cả năm.

Tương tự như vậy, công ty cổ phần (S-corp hoặc C-corp) phải cung cấp hồ sơ chi tiết hơn, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán và báo cáo cổ đông.

Ước tính thu nhập

Với toàn bộ các hồ sơ cần thiết, bạn có thể ước tính thu nhập và chi phí của mình. Bước này rất quan trọng để xác định nghĩa vụ thuế của bạn.

Để làm việc này, hãy xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ tài chính của bạn. Kiểm tra tất cả các khoản khấu trừ có thể có mà bạn có thể đủ điều kiện, chẳng hạn như khấu hao thiết bị kinh doanh và chi phí đi lại. Các khoản khấu trừ này có thể làm giảm thu nhập chịu thuế của bạn và tiết kiệm cho bạn một khoản tiền thuế đáng kể.

Điền vào biểu mẫu

Sau khi bạn đã ước tính được thu nhập và chi phí của mình, đã đến lúc điền vào biểu mẫu được yêu cầu.

Tùy thuộc vào cơ cấu doanh nghiệp của bạn, bạn có thể điền vào biểu mẫu 1040-ES (doanh nghiệp tư nhân), tờ kê khai thuế LLC (LLC), mẫu 1120S (S corp) hoặc mẫu 1120 (C corp).

Hãy nhớ cẩn trọng và kiểm tra kỹ các mục nhập bạn thực hiện. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn đến lãng phí thời gian và thủ tục hành chính không cần thiết cũng như tác động tiêu cực đến hoạt động hàng ngày của bạn. Vì vậy, hãy dành thời gian cần thiết để đảm bảo mọi thông tin được điền chính xác.

Sau khi bạn hoàn thành biểu mẫu, đã đến lúc khai thuế. Bạn có thể thực hiện việc này trực tuyến hoặc qua thư.

Thực hiện khai thuế trực tuyến rất nhanh chóng và dễ dàng và bạn sẽ nhận được biên nhận xác nhận ngay lập tức.

Nếu thực hiện qua đường bưu điện, hãy gửi sớm để đảm bảo hồ sơ đến trước ngày hết hạn. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nộp tờ khai (dù chỉ trong một ngày làm việc) đều có thể dẫn đến phí phạt không đáng có mà bạn hoàn toàn có thể chủ động tránh được.

Hãy nhớ yêu cầu gia hạn nếu bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị cho nghĩa vụ thuế của mình. Tuy nhiên, đừng biến điều này thành thường xuyên và chỉ yêu cầu thêm thời gian trong những trường hợp đặc biệt.

Một số mẹo hữu ích để quản lý thuế kinh doanh

rc bussiness taxes 4

Việc quản lý công tác thuế có thể phức tạp và khó hiểu. Dưới đây là một số mẹo có thể giúp bạn quản lý thuế:

Hiểu nghĩa vụ thuế của bạn

Một trong những sai lầm lớn nhất của chủ doanh nghiệp là không hiểu đầy đủ về nghĩa vụ thuế của mình và vô tình giữ lại số tiền nợ IRS. Điều quan trọng là phải biết các loại thuế mà bạn phải chịu, cách thức và thời điểm đến hạn cũng như những hình phạt liên quan đến việc thanh toán chậm hoặc thanh toán không đầy đủ.

Hiểu nghĩa vụ thuế của mình có nghĩa là bạn có thể lập kế hoạch từ trước và nộp thuế chính xác đúng hạn. Đổi lại, bạn tránh được mọi vấn đề với IRS hoặc các nhân viên, tổ chức và chương trình chính phủ có liên quan khác.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng luật thuế có thể thay đổi. Vì vậy, bạn nên cập nhật những thay đổi mới nhất về luật thuế và bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khoản tín dụng thuế mới nào có thể mang lại lợi ích cho công ty của bạn.

Lưu giữ hồ sơ chính xác

Việc lưu giữ giấy tờ, hồ sơ chính xác là điều cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó giúp bạn theo dõi chi phí và thu nhập kinh doanh, xác định các khoản khấu trừ, quản lý thuế bảng lương và chuẩn bị cho thời hạn khai thuế.

Khi nói đến thuế, việc có các hồ sơ chính xác về tổng thu nhập và chi tiêu kinh doanh của bạn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và tiền bạc. Hãy đảm bảo bạn ghi lại tất cả biên lai bán hàng, hóa đơn, sao kê ngân hàng và các tài liệu liên quan đến thuế khác.

Ngoài ra, hãy theo dõi tất cả các khoản chi phí công việc của bạn. Ví dụ: nếu bạn sử dụng phương tiện cá nhân của mình cho mục đích công việc, hãy ghi lại quãng đường đã đi và mọi chi phí liên quan. Thông tin này rất quan trọng vì nó có thể được sử dụng để khấu trừ chi phí khi kê khai thuế.

Thuê chuyên gia

Việc thuê kế toán viên hoặc chuyên gia thuế kinh doanh có lợi trong mọi trường hợp. Nếu bạn mới thành lập công ty, những chuyên gia này có thể giúp đặt nền móng cho việc quản lý các quy trình liên quan đến thuế của bạn.

Nếu doanh nghiệp của bạn đã hoạt động được một thời gian, các chuyên gia có thể tìm ra cách tiếp cận vấn đề thuế thông minh hơn. Tốt hơn nữa, họ có thể trút bỏ gánh nặng trong việc tính thuế và nộp thuế khỏi đôi vai bạn.

Kế toán viên giỏi sẽ có khả năng xem xét những sai sót trong hồ sơ của bạn, đề xuất các cách để giảm bớt nghĩa vụ thuế của bạn và giúp bạn tuân thủ các quy định và luật thuế của chính phủ. Họ cũng có thể tư vấn cho việc lập kế hoạch thuế trong tương lai để sắp xếp công tác thuế của bạn và tận dụng tối đa các khoản khấu trừ và tín dụng thuế hiện có.

Tận dụng các khoản tín dụng thuế

Tín dụng thuế cho phép doanh nghiệp của bạn giảm tiền thuế. Có nhiều khoản tín dụng thuế khác nhau, chẳng hạn như Tín dụng Thuế Cơ hội Việc làm (WOTC) hoặc Tín dụng Thuế Nhà ở Thu nhập Thấp (LIHTC).

Các khoản tín dụng khác bao gồm Tín dụng Thuế Nghiên cứu và Phát triển, Tín dụng Thuế Năng lượng Tái tạo và Tín dụng Thuế Giữ chân Nhân viên.

Các khoản tín dụng thuế này có thể rất quý giá đối với các doanh nghiệp. Ngoài việc giúp bạn tiết kiệm tiền thuế, chúng còn có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển thịnh vượng.

Luôn duy trì cập nhật

Luật thuế liên tục thay đổi nên việc cập nhật các quy định, chính sách mới nhất là điều cần thiết.

Bạn nên truy cập trang web IRS định kỳ để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào. Đồng thời, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế để đảm bảo bạn tuân thủ.

Ngoài ra, nhiều thành phố và tiểu bang có chính sách và luật thuế riêng. Do đó, hãy nhớ kiểm tra với các văn phòng chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin cụ thể hơn về thuế kinh doanh.

Lên kế hoạch trước

Khi nói đến thuế kinh doanh, điều cần thiết là phải lập kế hoạch từ trước. Ước tính thu nhập và chi phí kinh doanh của bạn trong năm, để lập ngân sách và lập kế hoạch chính xác.

Ngoài ra, hãy lưu giữ hồ sơ chính xác về tất cả các giao dịch tài chính của bạn trong trường hợp IRS kiểm toán. Điều này sẽ giúp đảm bảo bạn trả các khoản thuế phù hợp và làm cho quá trình khai thuế trở nên dễ dàng hơn.

Khai thuế đúng hạn

Một lời khuyên tài chính chắc chắn có thể giúp tránh mọi vấn đề đau đầu liên quan đến thuế là đảm bảo bạn thực hiện kê khai thuế đúng hạn. Tùy thuộc vào loại doanh nghiệp bạn điều hành, điều này có thể có nghĩa là khai thuế hàng quý hoặc hàng năm. Điều quan trọng là luôn cập nhật các yêu cầu kê khai thuế cụ thể và thời hạn cho từng loại thuế.

Xem xét chiến lược lập kế hoạch thuế

Lập kế hoạch thuế là một phần không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp thành công nào. Bạn có thể tối ưu hóa dòng tiền và quy trình khai thuế bằng cách có kế hoạch giảm thiểu gánh nặng thuế.

Hãy nói chuyện với chuyên gia thuế có kinh nghiệm về các chiến lược có thể làm giảm gánh nặng thuế tổng thể của bạn, chẳng hạn như sử dụng các khoản khấu trừ và tín dụng thuế, tận dụng các cơ hội thuế thu nhập hoãn lại hoặc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Xem lại tờ khai thuế của bạn

Bạn nên xem lại tờ khai thuế của mình trước khi nộp và xử lý thanh toán thông qua cổng thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng có liên quan. Ngay cả khi bạn đã sử dụng dịch vụ của kế toán viên thì vẫn có thể xảy ra sai sót. Hãy đọc kỹ từng hạng mục để đảm bảo tất cả thông tin đều chính xác và không có lỗi chính tả hoặc lỗi khác.

Theo dõi thuế kinh doanh của bạn với Payoneer

Với giải pháp thanh toán tất cả trong một của Payoneer, bạn có thể quản lý và theo dõi hóa đơn, yêu cầu thanh toán và thậm chí gửi lời nhắc thanh toán cho các khách hàng của mình. Khi đến thời điểm kê khai các khoản thuế đó, bạn sẽ có mọi thứ ở một nơi hợp nhất. Bạn cũng có thể sử dụng Payoneer để thực hiện thanh toán thuế bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Nền tảng thanh toán toàn cầu của chúng tôi giúp bạn dễ dàng tuân thủ các nghĩa vụ thuế và tuân thủ các quy định của địa phương hơn.

Các câu hỏi thường gặp:

Hồ sơ bạn cần để kê khai thuế tùy thuộc vào cấu trúc pháp lý của bạn. Nói chung, bạn nên lưu giữ hồ sơ về lợi nhuận, doanh thu và chi phí kinh doanh, bao gồm các hóa đơn và biên lai. Bạn cũng nên chuẩn bị hồ sơ về tiền lương của nhân viên và các khoản thanh toán cho nhà cung cấp hoặc nhà thầu.

Cách tốt nhất để ước tính thu nhập của bạn cho thuế kinh doanh là xem lại hồ sơ tài chính của bạn từ năm trước và xem xét mọi thay đổi dự kiến ​​cho năm tính thuế hiện tại. Điều này sẽ giúp bạn xác định thu nhập dự kiến của doanh nghiệp và số tiền thuế bạn cần phải trả trong suốt cả năm.

Biểu mẫu bạn cần điền cho thuế kinh doanh tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn. Nói chung, các công ty hoặc nhà thầu độc lập sẽ cần phải nộp tờ khai thuế và điền thông tin vào mọi tờ khai thu nhập hoặc biểu mẫu hiện hành. Bất kể bạn điền thông tin vào biểu mẫu nào, hãy đảm bảo bạn đã đọc kỹ hướng dẫn và cung cấp thông tin chính xác.

Các bài viết mới nhất

 • Game mobile app ad network payment

  Giới Thiệu Đối với các nhà phát triển game, ứng dụng di động và studio kỹ thuật số, việc thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhận thanh toán từ các giao dịch mua hàng trong ứng dụng & nền tảng quảng cáo trên thiết bị di động có thể là một…