Hướng dẫn kế toán: Kế toán là gì và kế toán hoạt động như thế nào

Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về kế toán, giải thích những nguyên tắc và quy trình cơ bản của kế toán. Chúng tôi sẽ xem xét các…

rc mass payouts and integrations Theres no silver bullet

Kế toán là gì?

Kế toán là quá trình ghi chép, phân tích, giải thích và tóm tắt các giao dịch tài chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Kế toán cho phép đo lường, báo cáo và truyền đạt thông tin tài chính tới các bên liên quan.

Tầm quan trọng của kế toán

Kế toán phục vụ một số mục đích quan trọng trong thế giới kinh doanh. Nghiệp vụ kế toán cho phép doanh nghiệp và tổ chức theo dõi hiệu quả tài chính, đưa ra quyết định sáng suốt, tuân thủ các quy định, đảm bảo nguồn vốn hoạt động và đánh giá sức khỏe tổng thể của một tổ chức.

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Để đảm bảo tính chính xác và nhất quán, kế toán tuân theo bộ các nguyên tắc và hướng dẫn. Những nguyên tắc này bao gồm:

 • Nguyên tắc phù hợp: Các khoản chi phí cần được ghi nhận và ghi chép trong cùng kỳ kế toán với doanh thu liên quan đến chúng.
 • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu phải được ghi nhận và ghi chép mỗi khi kiếm được, bất kể khi nào doanh nghiệp nhận được khoản thanh toán thực tế.
 • Nguyên tắc nhất quán: Các phương pháp và thông lệ kế toán phải luôn duy trì nhất quán theo thời gian, cho phép những sự so sánh có ý nghĩa đối với các báo cáo tài chính giữa các kỳ khác nhau.
 • Nguyên tắc trọng yếu: Thông tin tài chính phải được công bố nếu việc bỏ sót hoặc trình bày sai thông tin có thể ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của người dùng dựa trên các báo cáo tài chính.

Các loại hình kế toán

Có nhiều loại hình kế toán khác nhau, mỗi loại kế toán phục vụ những mục đích cụ thể.

 • Kế toán quản trị tập trung vào việc ra quyết định nội bộ
 • Kế toán tài chính liên quan đến việc chuẩn bị báo cáo tài chính cho các bên liên quan bên ngoài
 • Kế toán thuế xử lý các vấn đề liên quan đến thuế
 • Kiểm toán đảm bảo tính chính xác và tuân thủ của các báo cáo tài chính

Nhu cầu kế toán khác nhau cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có nhu cầu riêng về kế toán. Chúng ta hãy xem xét một số loại hình doanh nghiệp dưới đây:

 • Freelancer – Những người tự làm chủ và freelancer có lựa chọn tự mình thực hiện các công việc liên quan đến thuế hoặc thuê một kế toán viên để lo mọi việc cho họ. Sự lựa chọn này thường phụ thuộc vào quy mô của từng doanh nghiệp cụ thể.
 • Thị trường buôn bán trực tuyến – Chủ sở hữu thị trường buôn bán trực tuyến không chỉ phải quản lý doanh nghiệp và các hoạt động bán hàng trực tuyến trên thị trường mà còn phải báo cáo với cơ quan chức năng về các nhà cung cấp trên thị trường. Điều này, một cách tự nhiên, làm phức tạp mọi thứ và đòi hỏi những người chủ sở hữu thị trường buôn bán trực tuyến phải có các hệ thống và chuyên gia luôn sẵn sàng giải quyết các nhu cầu kế toán của họ.
 • Doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp – Mặc dù loại hình doanh nghiệp này có thể có quy mô nhỏ và đang ở giai đoạn đầu của hành trình, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo công tác kế toán của họ được sắp xếp và quản lý hợp lý. Đây là lý do tại sao họ thường thuê dịch vụ trợ giúp từ bên ngoài (cố vấn/kế toán viên) để đảm bảo rằng công tác kế toán được thiết lập đúng cách và vận hành các hoạt động hàng ngày.
 • Tập đoàn và doanh nghiệp quy mô lớn – Những doanh nghiệp này thường có bộ phận kế toán nội bộ để xử lý các nhu cầu kế toán của doanh nghiệp.

Chu kỳ kế toán là gì?

Chu kỳ kế toán bao gồm một loạt các bước mà kế toán viên phải tuân theo để ghi chép và phân tích các giao dịch tài chính. Các bước này gồm có:

 • Xác định và phân tích các giao dịch
 • Ghi sổ nhật ký
 • Ghi vào sổ cái
 • Chuẩn bị bảng cân đối thử
 • Thực hiện các bút toán điều chỉnh
 • Lập các báo cáo tài chính

Các chứng từ kế toán cơ bản

Bên cạnh việc ghi chép và phân tích các giao dịch tài chính, kế toán còn liên quan đến việc quản lý và sắp xếp các loại chứng từ cần thiết khác nhau. Các chứng từ này cung cấp thông tin toàn diện về hoạt động tài chính và đóng vai trò là bằng chứng quan trọng cho việc kiểm toán và phân tích tài chính. Dưới đây là một số chứng từ quan trọng thường được sử dụng trong kế toán:

 • Hóa đơn: Hóa đơn là loại chứng từ do người bán phát hành cho người mua, nêu rõ các chi tiết của giao dịch bán hàng. Chúng bao gồm các thông tin như ngày, mặt hàng hoặc dịch vụ được bán, số lượng, đơn giá, tổng số tiền, điều khoản thanh toán và bất kỳ khoản thuế hiện hành nào. Hóa đơn đóng vai trò là bằng chứng về doanh thu và các khoản phải thu cho bên bán hàng và các khoản phải trả cho bên mua hàng.
 • Biên lai: Biên lai là chứng từ bằng văn bản hoặc điện tử do người bán phát hành cho người mua sau khi nhận thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Biên lai cung cấp bằng chứng về thanh toán và thường bao gồm các chi tiết như ngày, số tiền thanh toán, mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ và thông tin của người bán. Biên lai đóng vai trò rất quan trọng để theo dõi thu nhập, xác minh chi phí và duy trì hồ sơ tài chính chính xác.
 • Đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng là văn bản do người mua cung cấp cho người bán, thể hiện ý định mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Đơn đặt hàng nêu rõ số lượng, mô tả hàng hóa, mức giá thỏa thuận và bất kỳ điều khoản và điều kiện cụ thể nào. Đơn đặt hàng giúp thiết lập một thỏa thuận chính thức giữa người mua và người bán cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi chép chính xác các chi phí và các khoản phải trả.
 • Sao kê ngân hàng: Sao kê ngân hàng cung cấp bản tóm tắt toàn bộ các giao dịch và số dư trong một khoảng thời gian cụ thể cho tài khoản ngân hàng. Chúng bao gồm thông tin chi tiết như lệnh gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản và mọi khoản phí hoặc phụ phí. Sao kê ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng để đối chiếu tài khoản, xác minh giao dịch và đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính đã ghi chép.
 • Hồ sơ tiền lương: Hồ sơ tiền lương bao gồm các giấy tờ, tài liệu liên quan đến phúc lợi của người lao động, chẳng hạn như bảng chấm công, tính toán tiền lương, biểu mẫu khấu trừ thuế và phiếu lương. Những hồ sơ này rất cần thiết để tính toán chính xác tiền lương của nhân viên, theo dõi chi phí tiền lương và tuân thủ các quy định về thuế và luật lao động.
 • Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là báo cáo chính thức cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và hiệu suất hoạt động của công ty. Phần quan trọng trong báo cáo tài chính chính gồm có bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các báo cáo này tóm tắt dữ liệu tài chính, bao gồm tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và dòng tiền, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính của công ty.

Việc tổ chức và bảo quản đúng cách các hồ sơ, chứng từ quan trọng này là rất cần thiết để ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán và phân tích tài chính chính xác. Sử dụng phần mềm kế toán hoặc nền tảng dựa trên đám mây có thể giúp quản lý hồ sơ hiệu quả, nâng cao độ chính xác của việc lưu trữ hồ sơ và nâng cao hiệu quả tổng thể trong quy trình kế toán.

Những lưu ý kế toán đặc biệt

Trong bối cảnh thế giới kinh doanh trực tuyến đang không ngừng phát triển, các thông lệ kế toán phải có sự thích ứng kịp thời. Những lưu ý kế toán đặc biệt này phát sinh từ các xu hướng và thực tiễn kinh doanh hiện đại, và việc hiểu chúng là điều cần thiết để quản lý tài chính chính xác. Dưới đây là một số yếu tố chính cần xem xét:

 • Xử lý thanh toán cho nhân viên làm việc từ xa: Khi mô hình công việc từ xa ngày càng trở nên phổ biến, doanh nghiệp phải phát triển các phương thức xử lý thanh toán hiệu quả phù hợp với lực lượng lao động từ xa. Điều này bao gồm việc triển khai các hệ thống thanh toán trực tuyến an toàn hoặc các tùy chọn gửi tiền trực tiếp để đảm bảo chế độ phúc lợi kịp thời và thuận tiện cho nhân viên làm việc từ xa.
 • Thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến: Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến đặt ra những thách thức kế toán to lớn. Doanh nghiệp cần theo dõi và ghi chép cẩn thận các giao dịch trực tuyến, bao gồm doanh thu bán hàng, số tiền hoàn lại khách hàng, chi phí vận chuyển và mọi khoản phí liên quan để phản ánh chính xác hiệu quả tình hình tài chính của họ.
 • Dịch vụ dựa trên mô hình đăng ký thuê bao: Nhiều doanh nghiệp hiện cung cấp các dịch vụ dựa trên mô hình đăng ký thuê bao, đòi hỏi áp dụng các phương pháp thực hành kế toán riêng biệt. Việc ghi nhận đúng doanh thu thuê bao đăng ký, quản lý thanh toán định kỳ và theo dõi tỷ lệ khách hàng rời bỏ là rất quan trọng để đảm bảo báo cáo tài chính chính xác.
 • Bảo mật dữ liệu và tuân thủ quyền riêng tư: Doanh nghiệp phải đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài chính nhạy cảm. Điều này bao gồm việc triển khai các biện pháp bảo mật dữ liệu mạnh mẽ, tuân thủ các quy định về quyền riêng tư dữ liệu và tính toán mọi chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan.
 • Hoạt động kinh doanh quốc tế: Quá trình toàn cầu hóa đã dẫn đến sự gia tăng trong các hoạt động kinh doanh quốc tế. Việc hạch toán các giao dịch đa quốc gia, chuyển đổi tiền tệ và tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như các quy định về thuế là rất quan trọng để báo cáo tài chính và quản lý rủi ro chính xác.

Các câu hỏi thường gặp

Mặc dù các yêu cầu cụ thể có thể khác nhau nhưng hầu hết kế toán viên đều có bằng cử nhân kế toán hoặc chuyên ngành liên quan. Thêm nữa, việc đạt được các chứng chỉ chuyên môn có uy tín như CPA (Kế toán viên công chứng) có thể giúp nâng cao triển vọng nghề nghiệp.

Phần mềm kế toán phổ biến bao gồm QuickBooks, Xero và Wave. Những nền tảng này cung cấp các tính năng như ghi chép sổ, lập hóa đơn và báo cáo tài chính để tối ưu hóa quy trình kế toán.

Kế toán viên phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức để duy trì tính chính trực và niềm tin trong nghề nghiệp kế toán. Các chuẩn mực đạo đức bao gồm tính bảo mật, tính khách quan, năng lực chuyên môn và sự tuân thủ các yêu cầu và quy định pháp lý.

Ghi chép sổ sách (bookkeeping) liên quan đến việc ghi lại các giao dịch tài chính, trong khi kế toán (accounting) liên quan đến nhiều hoạt động hơn, bao gồm phân tích dữ liệu tài chính, chuẩn bị báo cáo và cung cấp thông tin chuyên sâu về tài chính.

Các bài viết mới nhất

 • Game mobile app ad network payment

  Giới Thiệu Đối với các nhà phát triển game, ứng dụng di động và studio kỹ thuật số, việc thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhận thanh toán từ các giao dịch mua hàng trong ứng dụng & nền tảng quảng cáo trên thiết bị di động có thể là một…