Керівництво з бухгалтерського обліку: що це таке і як працює

Бухгалтерський облік відіграє важливу роль в управлінні фінансами підприємств і організацій. У цьому керівництві буде надано огляд бухгалтерського обліку, пояснено його основні принципи та процеси. Ми розглянемо види бухгалтерського обліку, ключові документи, специфічні особливості, які потребують уваги тощо.

rc mass payouts and integrations Theres no silver bullet

Що таке бухгалтерський облік?

Бухгалтерський облік – це процес обліку, аналізу, трактування та узагальнення фінансових операцій підприємства або організації. Це дозволяє оцінювати, звітувати та передавати фінансову інформацію відповідним зацікавленим сторонам.

Важливість бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік служить кільком важливим цілям у світі бізнесу. Це допомагає відстежувати фінансові показники, приймати обґрунтовані рішення, дотримуватися нормативних актів, забезпечувати фінансування та оцінювати загальний стан організації.

Основні принципи бухгалтерського обліку

Щоб забезпечити точність і послідовність, бухгалтерський облік дотримується ряду принципів і керівних настанов. До таких принципів належать:

 • Принцип відповідності: витрати необхідно фіксувати та реєструвати в тому ж самому обліковому періоді, що й дохід, з яким вони пов’язані
 • Принцип визначення доходів: дохід потрібно фіксувати та відображати, коли він був зароблений, незалежно від того коли фактично надійде платіж
 • Принцип послідовності: Методи та практика бухгалтерського обліку повинні залишатися послідовними в часі, дозволяючи змістовно порівнювати фінансову звітність між різними періодами
 • Принцип суттєвості: Фінансова інформація повинна бути розкрита, якщо її відсутність або неправильне подання може вплинути на процес прийняття рішень користувачами, які покладаються на фінансову звітність

Види бухгалтерського обліку

Існують різні галузі бухгалтерського обліку, кожна з яких служить певним цілям.

 • Управлінський облік фокусується на внутрішньому прийнятті рішень
 • Фінансовий облік передбачає підготовку фінансової звітності для зовнішніх зацікавлених сторін
 • Податковий облік займається питаннями, пов’язаними з оподаткуванням
 • Аудит забезпечує точність і відповідність фінансової документації

Різні потреби бухгалтерського обліку для різних видів бізнесу

Кожен вид бізнесу має свої унікальні потреби, коли йдеться про бухгалтерський облік. Давайте розглянемо кілька видів:

 • Фрілансери – Фрілансери та самозайняті власники бізнесу мають можливість самостійно сплачувати податки або найняти бухгалтера, який подбає про все. Цей вибір зазвичай залежить від розміру конкретного бізнесу.
 • Маркетплейси – Власники маркетплейсів повинні не тільки керувати своїм бізнесом та онлайн-продажами, але й звітувати перед органами влади про діяльність продавців на маркетплейсі. Це, природно, ускладнює ситуацію і робить більш важливим для власника бізнесу мати бухгалтерські системи у свобідному доступі та професіоналів у своїй команді для задоволення своїх потреб у бухгалтерському обліку.
 • Підприємства та стартапи – Хоча ці підприємства можуть бути невеликими за розміром і на початку свого шляху, дуже важливо впорядкувати їхні бухгалтерські потреби. Ось чому вони часто звертаються до сторонньої допомоги (консультантів/бухгалтерів), щоб переконатися, що вони належним чином виконують повсякденні операції.
 • Корпорації та підприємства – Ці підприємства, як правило, мають власні бухгалтерські відділи, які займаються бухгалтерськими потребами бізнесу.

Що таке цикл обліку?

Бухгалтерський цикл складається з ряду кроків, яких дотримуються бухгалтери для обліку та аналізу фінансових операцій. Ці кроки включають:

 • Ідентифікацію та аналіз транзакцій
 • Протоколізацію
 • Записи в бухгалтерські книги
 • Підготовку пробного балансу
 • Внесення коригувальних записів
 • Підготовку фінансової звітності

Основні документи для бухгалтерського обліку

Крім обліку та аналізу фінансових операцій, бухгалтерський облік передбачає управління та організацію різних важливих документів. Ці документи надають вичерпну інформацію про фінансову діяльність і служать важливими доказами для аудиту та фінансового аналізу. Ось деякі ключові документи, які зазвичай використовуються в бухгалтерському обліку:

 • Рахунки-фактури: Рахунки-фактури — це документи, які продавець видає покупцеві, у яких викладено деталі угоди купівлі-продажу. Вони включають таку інформацію, як дата, товар або послуга, кількість, ціна за одиницю, загальна сума, умови оплати та будь-які застосовні податки. Рахунки-фактури служать свідченням виручки і дебіторської заборгованості продавця і кредиторської заборгованості для покупця.
 • Квитанції: Квитанції – це письмові або електронні документи, що видаються продавцем покупцеві після отримання оплати за товари чи послуги. Вони надають підтвердження платежу та зазвичай містять такі деталі, як дата, сплачена сума, опис товару чи послуги та інформація про продавця. Квитанції мають вирішальне значення для відстеження доходів, перевірки витрат і ведення точної фінансової документації.
 • Замовлення на поставку: Замовлення на поставку – це документ, виданий покупцем продавцю, що вказує на намір придбати товари або послуги. У ньому вказується кількість, опис, узгоджена ціна та будь-які конкретні умови. Замовлення на поставку допомагають встановити формальний договір між покупцем і продавцем і сприяють точному обліку витрат і кредиторської заборгованості.
 • Банківські виписки: Банківські виписки містять підсумок усіх операцій і залишків за певний період для банківського рахунку. Вони включають такі деталі, як депозити, виведення коштів, перекази та будь-які комісії чи збори. Банківські виписки мають вирішальне значення для звірки рахунків, перевірки транзакцій і забезпечення точності зафіксованої фінансової інформації.
 • Записи про нарахування заробітної плати: Записи про нарахування заробітної плати включають документи, пов’язані з компенсацією працівникам, такі як табелі обліку робочого часу, розрахунки заробітної плати, форми утримання податків і квитанції про заробітну плату. Ці записи необхідні для точного розрахунку заробітної плати працівників, відстеження витрат на заробітну плату та дотримання податкового та трудового законодавства.
 • Фінансова звітність: Фінансова звітність – це офіційні звіти, які надають огляд фінансового стану та результатів діяльності компанії. Основна фінансова звітність включає баланс, звіт про прибутки та збитки та звіт про рух грошових коштів. Ці звіти узагальнюють фінансові дані, включаючи активи та пасиви, власний капітал, доходи, витрати та грошові потоки, а також надають уявлення про фінансовий стан компанії.

Правильна організація та ведення цих ключових документів мають вирішальне значення для точного бухгалтерського обліку та фінансового аналізу. Використання бухгалтерського програмного забезпечення або хмарних платформ може допомогти оптимізувати управління документами, підвищити як точність ведення обліку, так і загальну ефективність облікових процесів.

Специфічні особливості бухгалтерського обліку

У бізнес-середовищі, що постійно розвивається, бухгалтерська практика повинна адаптуватися до різних спеціальних аспектів, що виходять за межі дистанційної роботи. Ці аспекти випливають із сучасної ділової практики та тенденцій, і їх розуміння має важливе значення для точного управління фінансами. Ось деякі ключові фактори, які слід враховувати:

 • Обробка платежів для віддалених співробітників: Оскільки дистанційна робота стає все більш поширеною, компанії повинні розробити ефективні методи обробки платежів, адаптовані до співробітників, які працюють дистанційно. Це включає впровадження безпечних систем онлайн-платежів або варіантів прямого депозиту, щоб забезпечити своєчасну та зручну компенсацію для віддалених співробітників.
 • Електронна комерція та онлайн-продажі: Зростання електронної комерції та онлайн-продажів створює унікальні завдання для бухгалтерського обліку. Компаніям необхідно ретельно відстежувати та фіксувати онлайн-транзакції, включаючи дохід від продажів, відшкодування, витрати на доставку та будь-які пов’язані з цим збори, щоб точно відображати свої фінансові показники.
 • Послуги на основі підписки: Зараз багато компаній пропонують послуги на основі підписки, що вимагає спеціалізованої практики бухгалтерського обліку. Належне визнання доходу від підписки, керування регулярними рахунками та відстеження відтоку клієнтів мають вирішальне значення для забезпечення точної фінансової звітності.
 • Дотримання вимог безпеки та конфіденційності даних: Компанії повинні забезпечити захист конфіденційних фінансових та персональних даних. Бухгалтерські міркування включають впровадження надійних заходів безпеки даних, дотримання правил конфіденційності даних і облік будь-яких пов’язаних з цим витрат або зобов’язань.
 • Міжнародні бізнес-операції: Глобалізація призвела до збільшення міжнародних ділових операцій. Облік міжнаціональних операцій, конвертації валюти та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та податкового законодавства має вирішальне значення для точної фінансової звітності та управління ризиками.

Найпоширеніші запитання (FAQ)

Хоча конкретні вимоги можуть відрізнятися, більшість бухгалтерів мають ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку або суміжної галузі. Крім того, отримання професійних сертифікатів, таких як CPA (Certified Public Accountant), може покращити кар’єрні перспективи.

До популярних бухгалтерських програм належать QuickBooks, Xero та Wave. Ці платформи пропонують такі функції, як ведення бухгалтерського обліку, виставлення рахунків і фінансова звітність для оптимізації процесів бухгалтерського обліку.

Бухгалтери повинні дотримуватися етичних стандартів, щоб підтримувати чесність і довіру до професії. Етичні міркування включають конфіденційність, об’єктивність, професійну компетентність і дотримання правових і нормативних вимог.

Рахівництво передбачає реєстрацію фінансових операцій, тоді як бухгалтерський облік охоплює ширший спектр діяльності, включаючи аналіз фінансових даних, підготовку звітів і надання фінансової інформації.

Останні статті

 • Всупереч обставинам: Як український бізнес процвітає під час війни

  Всупереч обставинам: Як український бізнес процвітає під час війни

  Після року повномасштабної війни, українські бізнеси знаходять способи продовжувати працювати й навіть досягати успіху в надскладних умовах. Попри все українські підприємці демонструють стійкість, яка стала обличчям і для нації загалом.

 • Business in times of war: A Ukrainian perspective

  Business in times of war: A Ukrainian perspective

  Ведення бізнесу під час війни: український досвід More topics За останні 25 років Україна зарекомендувала себе як важливий гравець у світі аутсорсингу. Будь то ІТ-послуги, фінанси, нарахування заробітної плати чи support-центри – Україна може багато чого запропонувати міжнародним компаніям. Проте нинішня війна з Росією спустошила країну так, як цього не бачили в Європі майже 80…