ONLINE IZVEŠTAJ

Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća

U cilju boljeg razumevanja ambicija i izazova sa kojima se suočavaju preduzetnici i vlasnici biznisa, Payoneer je ispitao 3.575 malih i srednjih preduzeća u 15 zemalja. Šta smo otkrili: MSP vide razvoj svog biznisa na međunarodnom nivou kao ključ za postizanje svojih ciljeva. Sa druge strane, mnogi se ne osećaju spremno da prošire svoje poslovanje…

Reči dobrodošlice od John Caplan-a

Dobrodošli u lansiranje Payoneer-ovog Barometra ambicija malih i srednjih preduzeća, izveštaja koji meri i pokazuje ambicije i izazove malih i srednjih biznisa širom sveta.

U ovom izveštaju ćete saznati trendove, dostignuća i ambicije današnjih preduzetnika i vlasnika biznisa iz 15 zemalja; bolje razumeti izazove sa kojima se oni suočavaju i strategije koje usvajaju kada se šire na nova tržišta, poput prevazilaženja kulturoloških i jezičkih barijera, upravljanja međunarodnim plaćanjima, visoke stope inflacije i geopolitičkih dešavanja.

U kompaniji Payoneer veoma strastveno podržavamo i osnažujemo mala i srednja preduzeća koja su proširila svoj biznis globalno, ili planiraju to da učine. Ona su pokretači ekonomskog razvoja time što otvaraju radna mesta, podstiču inovacije i jačaju zajednice.

Nadam se da će ovaj izveštaj biti vredan resurs upravo vama – ključnim učesnicima u povezanoj globalnoj ekonomiji. Payoneer je posvećen tome da olakša razvoj globalnog poslovanja pružanjem jednostavnog, sigurnog i isplativog rešenja za upravljanje međunarodnim poslovnim plaćanjima. Radujemo se da podržimo ambicije i kontinuirani uspeh MSP segmenta u godinama koje dolaze.

Vaš,
John Caplan
Direktor kompanije Payoneer


Uvod

Mala i srednja preduzeća (MSP) su pokretači razvoja i inovacija širom sveta.

U cilju boljeg razumevanja ambicija i izazova sa kojima se suočavaju preduzetnici i vlasnici biznisa, Payoneer je lansirao Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća. Ispitali smo 3.575 malih i srednjih preduzeća u 15 zemalja (SAD, Brazil, Argentina, UK, Srbija, Francuska, Izrael, Ukrajina, Kina, Južna Koreja, Vijetnam, Filipini, Indija, Bangladeš i UAE) iz raznih industrija uključujući e-trgovinu, profesionalne i biznis usluge, IT i računarske usluge, finansijske usluge, ugostiteljstvo i mnoge druge.

Šta smo otkrili: MSP vide razvoj svog biznisa na međunarodnom nivou kao ključ za postizanje svojih ciljeva, a 72% međunarodnu ekspanziju gleda kao način za povećanje baze klijenata i prihoda. Većina očekuje povećanje prihoda od izvoza kao i veći broj međunarodnih saradnika i dobavljača sa kojima posluju.  

Sa druge strane, mnogi se ne osećaju spremno da prošire svoje poslovanje u novu zemlju. Na njih dodatno, pored jezičkih i kulturoloških barijera, negativno utiču poremećaji u globalnoj trgovini kao što su zastoji u lancu snabdevanja, promene trgovinskih propisa i nestabilnost valuta.

Ipak, većina malih i srednjih preduzeća su optimistična u pogledu razvoja svog biznisa i očekuju da kombinacijom digitalizacije, inovacije i stalne podrške svojih vlada i poslovnih zajednica, udvostruče stopu rasta prihoda u naredne dve godine (u poređenju sa prethodne dve).

Sa takvom ambicijom, MSP će nastaviti da budu značajni igrači u globalnoj areni, ubrzavajući ekonomski rast u današnjem sve više međusobno povezanom svetu.

Mala i srednja preduzeća postaju globalni igrači

Mala i srednja preduzeća su okosnica ekonomija širom sveta jer podstiču inovacije i otvaranje novih radnih mesta. Ona takođe, u sve većem broju, traže nova tržišta kako bi ostvarila poslovni rast.

72% anketiranih malih i srednjih preduzeća veruje da globalna ekspanzija povećava prihode i bazu klijenata, prepoznajući potencijal rasta na međunarodnim tržištima. Pored toga, postojanje raznovrsne i globalne mreže dobavljača se smatra zaštitom od makroekonomskih poremećaja.

72%

malih i srednjih

preduzeća

VERUJE DA JE PROŠIRENJE NAVA

TRŽIŠTA NAJBOLJI NAČIN ZA POVEĆANJE PRIHODA

MSP globalizuju potražnju

Udeo prihoda od izvoza se, u proseku, povećao za 9 procentnih poena – sa 52% u 2021. na 61% u 2022. i očekuje se da će porasti do 69% do kraja 2023.

U proseku,

69%

prihoda malih i srednjih

preduzeća

SE OČEKUJE DA BUDE OD IZVOZA

KRAJA 2023. (SKOK SA 52% U 2021)

Današnja baza klijenata malih i srednjih preduzeća je u većoj meri lokalna – 59% klijenata se nalazi u zemlji a 42% u inostranstvu.

Međutim, odnos domaćih i inostranih klijenata se brzo balansira i očekuje se da će sa prosečnih 42% (međunarodnih) dostići 50% do 2024. godine.

Mala i srednja preduzeća koja se bave veleprodajom prednjače u rastu izvoza

Mala i srednja preduzeća koja se bave veleprodajom očekuju najznačajniji porast prihoda od izvoza, sa procenjenim povećanjem od 21 procentnog poena između 2021 i 2023. Profesionalne usluge, e-trgovina i sektori ličnih usluga će takođe doživeti značajan rast izvoza, sa očekivanim porastom od 19, 18 i 18 procentnih poena.

Mala i srednja preduzeća u UAE, Vijetnamu, Bangladešu i Brazilu očekuju da će doživeti najveće povećanje u prihodima od izvoza.

UAE

Vijetnam

Bangladeš

Brazil

Argentina

SAD

Indija

Južna Koreja

UK

Filipini

Kina

Francuska

Srbija

Ukrajina

*veoma mali uzorak za Ukrajinu

Procenat očekivanog rasta prihoda malih i srednjh preduzeća ostvarenog od izvoza po zemlji (2021-23)

Mala i srednja preduzeća traže klijente u Evropi i Centralnoj Aziji

Tržišta Evrope i Centralne Azije predstavljaju atraktivne prilike za mala i srednja preduzeća koja žele da imaju raznovrsnu bazu klijenata.

Mala i srednja preduzeća diverzifikuju svoju ponudu i proširuju krug dobavljača

Pored širenja baze kupaca, MSP se okreću većem broju dobavljača i saradnika kako bi povećali agilnost i rezilijentnost. U proseku, ispitanici danas sarađuju sa 22 dobavljača u odnosu na 17 dobavljača pre dve godine. Većina ovih dobavljača nudi tehnološke usluge (42%), zatim sledi proizvodnja (36%) i nabavka (34%).

Tehnološke usluge

Proizvođači

Nabavka

Korisnička podrška

Najčešće vrste dobavljača sa kojima MSP sarađuju

Većina planira da nastavi ovaj rast – ispitanici očekuju da će u naredne 2 godine raditi u proseku sa 30 dobavljača. Mala i srednja preduzeća iz UAE i Bangladeša imaju naveći ekosistem dobavljača i očekuju veoma veliki rast, povećavajući broj dobavljača sa 24 u 2020 na 32/33 u 2022 pa do 42/44 u naredne dve godine.

Mala i srednja preduzeća očekuju ne samo da povećaju broj poslovnih partnera već i udeo inostranih dobavljača u svom portfoliju. Veći broj inostranih dobavljača omogućuje malim i srednjim preduzećima da ublaže rizike povezane sa prekidima u lancu snabdevanja, diverzifikuju svoje strategije nabavke i poboljšaju svoju ukupnu rezilijentnost.

Danas je ekosistem dobavljača okrenut domaćim partnerima (61% u odnosu na 39% međunarodnih), naročito za biznise u Brazilu, Argentini i Francuskoj ali se očekuje da će se ovaj odnos izjednačiti u naredne dve godine i to u razmeri 52% domaćih i 48% inostranih.

Digitalizacija podstiče globalizaciju

The aforementioned SMB globalization trends and ambitions can be attributed to several factors.

Gorepomenuti trendovi globalizacije i ambicija malih i srednjih preduzeća se mogu pripisati nekolicini faktora.

Razvoj tehnologije (uključujući platforme za e-trgovinu, alate za digitalnu komunikaciju i platforme za online plaćanje) je značajno smanjio prepreke do međunarodne trgovine i povećao pristup globalnoj tražnji i većem broju dobavljača i rešenja koja možda još uvek nisu lako dostupna lokalno.

Nivo digitalizacije se razlikuje među industrijama. E-trgovci ostvare 91% svojih prihoda online, u poređenju sa finansijskim uslugama i sektorom obrazovanja gde zarađuju 77% odnosno 71%. Mala i srednja preduzeća u oblasti veleprodaje, poljoprivrede, rudarstva, proizvodnje, arhitekture i inženjeringa zaostaju u digitalizaciji svog poslovanja i samo 25% svojih prihoda ostvaruju online.

91%

E-trgovina / online prodavci

77%

Finansijske usluge

71%

Obrazovanje

66%

Umetnost i zabava

66%

Ugostiteljstvo

25%

Veleprodaja

22%

Poljoprivreda

22%

Rudarstvo

20%

Proizvodnja

18%

Arhitektura i inženjering

% prihoda koji MSP ostvaruju online, po industriji

Učesnici ankete koji prodaju robu ili pružaju usluge (npr. u oblasti IT industrije i biznisa) smatraju sebe ranim prihvatiocima novih tehnologija: 44% iz svake grupe je izjavilo da su veoma često prvi koji prihvataju nove tehnologije, i dodatnih 32% iz svake grupe tvrdi da usvaja ove tehnologije prilično brzo.

“Kao porodična kompanija kojom upravljamo od prvog dana, verujemo da je pružanje efikasne i prijatne usluge našim klijentima veliki faktor našeg uspeha, kao i porodično orijentisan pristup našim izvođačima. Smatramo da upravo to privlači klijente i poslovne partnere našem brendu. Ipak, moramo odati priznanje promeni načina razmišljanja koja se u poslednjih par godina dogodila širom sveta, gde su kompanije postale otvorenije za rad na daljinu. Imajući to u vidu, naš cilj je da napravimo most koji će povezati naše klijente i kvalifikovane radnike širom sveta.”

Megan Powell,
COO kompanije Temark International, proizvodna kompanija, SAD

Globalne ambicije, globalni izazovi

Iako su mala i srednja preduzeća postigla značajan uspeh time što su postali globalni igrači, širenje poslovanja u inostranstvo može biti prilično zastrašujući zadatak. MSP često imaju ograničene resurse, kako finansijske tako i druge, i to znatno otežava uspostavljanje prisustva na stranom tržištu. Dodatno, može im nedostajati ekspertiza koja je potrebna za funkcionisanje u složenosti međunarodne trgovine, kao što je usklađenost za regulativom, snalaženje u logističkim izazovima i kulturološke razlike.

Imajući na umu takve izazove, “pokretanje biznisa u novim zemljama” je oblast u kojoj ispitana mala i srednja preduzeća veruju da imaju najslabiji učinak.

smb confidence performance mobile
smb confidence performance desktop sr

Dodatak ovoj uočenoj slaboj karici je ranjivost globalnih lanaca snabdevanja. Od svih turbulentnih događaja u poslednje dve godine, prekidi u globalnom lancu snabdevanja su okarakterisani kao najveći poremećaji, i očekuje se da će i dalje biti najproblematičniji element poslovanja u bliskoj budućnosti.

most disruptive events to smbs mobile
most disruptive events to smbs desktop sr

“Mala i srednja preduzeća se suočavaju sa značajnim izazovima i preprekama kao što su poremećaji u lancu snabdevanja, nestabilnost valuta, jezičke i kulturološke barijere, pristup obrtnom kapitalu, i pitanja međunarodnih plaćanja. Ali, ovi izazovi nisu nepremostivi. Sa pravim alatima i resursima, MSP mogu smanjiti ove rizike i uspešno se proširiti na nova tržišta.”

Adam Cohen,
Direktor za razvoj u kompaniji Payoneer

Makroekonomski događaji i kulturološki izazovi

Mala i srednja preduzeća su žila kucavica globalne ekonomije ali su ujedno i jedni od najugroženijih igrača.

Uprkos tome što su pod uticajem kako spoljnih i industrijskih faktora, poput geopolitičkih sukoba i nestabilnosti valuta, tako i njihovih multinacionalnih korporativnih kolega, MSP često nemaju resurse i snagu da se bore protiv njih.

COVID-19, inflacija, i opšta globalna ekonomska kriza su najviše negativno uticali na mala i srednja preduzeća u poslednje dve godine.

impact of global events on smbs mobile
impact of global events on smbs desktop sr

Kulturološki izazovi

Pored spoljnih faktora, jezičke i kulturološke barijere kao i visoki troškovi poslovanja predstavljaju prepreke geografskom širenju.

Jezičke i kulturološke razlike mogu ometati efikasnu komunikaciju, razumevanje tržišta i predstavljati prepreke za izgradnju jakih veza sa lokalnim zainteresovanim stranama. One stvaraju poteškoće u snalaženju sa zakonskim okvirima i regulativom, pregovaranju sa poslovnim partnerima i poštovanju lokalnih običaja.

34%

External events and disruptions

33%

Language and cultural barriers

27%

Cost of doing business

30%

Market fit

The biggest barriers for SMBs looking to expand to new geographical markets

Ovladavanje međunarodnim plaćanjima i finansijama

90% malih i srednjih preduzeća aktivno šalje i prima uplate iz najmanje tri različite zemlje. SAD, Kina, UK, Kanada i Australija se beleže kao najpopularnije zemlje primaoca i pošiljaoca. 

countries cross border trade mobile
countries cross border trade desk sr

Međutim, zabrinjava činjenica da je neverovatnih 80% malih i srednjih preduzeća nespremno ili ne veruje da može upravljati nestabilnošću valute. Ovim se ukazuje na važnost pružanja adekvatne podrške i resursa malim i srednjim preduzećima, koja će im omogućiti da se snađu u složenosti promenljivih deviznih kurseva i razviju strategije kako bi smanjili rizike povezane za nestabilnošću valute.

80%

omalih i srednjih

preduzeća

SE OSEĆA NESPREMNO,ILI NIJE SIGURNO U SVOJU

SPOSOBNOST DA UPRAVLJA PROMENLJIVOŠČU VALUTE

Malim i srednjim preduzećima nedostaju međunarodni finansijski instrumenti

Dok 51% malih i srednjih preduzeća nudi nekoliko opcija plaćanja svojim dobavljačima i klijentima, većina, preko 60% trenutno nema, niti očekuje da će u bliskoj budućnosti imati dodatne mogućnosti međunarodnog finansijskog upravljanja kao što su konverzija valuta u realnom vremenu, mogućnost plaćanja na veb-sajtu, rešenja za obračun zarada u više zemalja ili multivalutne kartice za plaćanje robe ili usluga. 76% nema multivalutne kartice za plaćanje roba i usluga a 69% nije u mogućnosti da plaća zaposlene i izvođače u više zemalja.

76%

malih i srednjih

preduzeća

NEMA MULTIVALUTNE KARTICE

ZA PLAĆANJE ROBA I USLUGA

Uprkos rastućem obimu međunarodnih plaćanja, mala i srednja preduzeća se i dalje suočavaju sa značajnim izazovima u ovoj oblasti. Najčešća tri izazova vezana za plaćanje koji često, ili uvek, predstavljaju barijeru međunarodnoj trgovini za globalna MSP su devizni kursevi, naknade za prenos novca i spora obrada transakcija.

Za biznise koji žele da povećaju svoje prihode i prošire bazu klijenata, ovi izazovi mogu predstavljati prilično ozbiljnu prepreku. Spore transakcije i visoke naknade mogu uticati na novčane tokove i ograničiti mogućnost reinvestiranja u posao, a upravljanje deviznim kursevima može biti kompleksno i skupo, naročito za biznise sa ograničenim resursima.

Bez pristupa rešenjima za plaćanja koja su posebno dizajnirana za njihove potrebe, mala i srednja preduzeća se mogu suočiti sa višim naknadama, dužim vremenom obrade transakcija, komplikovanijim upravljanjem deviznim kursevima i drugim finansijskim činiocima. Ovo može ograničiti njihovu konkurentnost na međunarodnim tržištima i umanjiti potencijal za rast.

“Od početka našeg poslovanja 2018. do danas smo porasli na preko 80 ljudi, a svi naši prihodi i kupci dolaze iz inostranstva. Kako želimo da rastemo i dalje, naš glavni poslovni prioritet trenutno su prodaja i marketing. Ali kada se širite globalno, uvek je važno da imate odgovarajuću infrastrukturu. Za uslužne kompanije kao što smo mi, sa izvođačima koji se sada nalaze u 15 različitih zemalja, to znači da možemo lako i po niskoj ceni da im vršimo plaćanja. Sada je sve u opstanku jer je tržište veoma teško, pa je efikasnost ključna.”

Maksym Petruk,
Izvršni direktor i osnivač kompanije VeSoftYou, kompanije za razvoj softvera, Ukrajina

Sjajne prilike na vidiku

Uprkos svim izazovima, mala i srednja preduzeća pokazuju izuzetan optimizam u pogledu veće globalizacije u budućnosti. Najmanje dve trećine malih i srednjih preduzeća se oseća podržanim od strane državne uprave, kako trenutno tako i u bliskoj budućnosti.

Većina se, trenutno, oseća podržano od strane njihovih državnih uprava, koje im pružaju savetodavnu podršku i obuke, pomoć u trgovini i izvozu, poreske olakšice i slično. Takođe, veruju da će državne uprave nastaviti da ih podržavaju i u naredne dve godine. Takvim inicijativama, države igraju ključnu ulogu u jačanju poverenja MSP i podsticanju njihovog rasta.

Mala i srednja preduzeća u Pacifičkoj regiji Azije se osećaju najviše podržano, dok ista u Ukrajini, Srbiji i Argentini osećaju manju podršku.

Mala i srednja preduzeća inoviraju, korak po korak

Prepoznajući transformativnu moć novih tehnologija, MSP prihvataju digitalizaciju, automatizaciju, veštačku inteligenciju i druge savremene alate kako bi poboljšali efikasnost, proširili mogućnosti i otključali nove prilike za rast.

On average

61%

malih i srednjih

preduzeća

PLANIRA DA KORISTI VEŠTAČKU INTELIGENCIJU (AI)

U NAREDNE DVE GODINE ILI JU JE VEĆ KORISTILO

Značajna većina (58-65%) malih i srednjih preduzeća zauzima pozitivan stav prema digitalizaciji kako danas tako i u doglednoj budućnosti. Njihov cilj je da povećaju efikasnost procesa, optimizuju raspodelu resursa i isporuče bolji proizvod i usluge u odgovoru na rastuće potrebe svojih klijenata.

Većina MSP očekuje da će se stope rasta prihoda udvostručiti

DO 2024, VEĆINA MSP OČEKUJE DA ĆE SE

ĆE SE PROSEČNA GODIŠNJA STOPA RASTA PRIHODA UDVOSTRUČITI,

sa

4%

na

8%

Očekuje se da MSP sa mešanim B2B i B2C biznis modelima dožive najveći rast – 81% mešanih biznis modela očekuje da će njihov biznis rasti, u poređenju sa 72% B2B kompanija, odnosno 70% B2C kompanija.

MSP u UAE, Filipinima, i Argentini su najoptimističnija u svojim poslovnim izgledima.

Nekoliko reči za kraj

Globalizacija je živa i prisutna za mala i srednja preduzeća širom sveta. 72% gleda na međunarodnu ekspanziju kao sredstvo za povećanje, kako baze klijenata, tako i prihoda; sa znatnim povećanjem prihoda zarađenim od izvoza tokom prošle godine, očekuje se da se taj trend nastavi i tokom 2024. godine kao i dalje.

Međutim, da bi u tome bili uspešni, mala i srednja preduzeća moraju da prevaziđu razne izazove, od navigacije kroz poremećaje u globalnom lancu snabdevanja i ekonomske oluje, do prevazilaženja prepreka u međunarodnom plaćanju i finansiranju.

Iako su izazovi stvarni, vidimo da većina malih i srednjih preduzeća ostaje optimistična i ambiciozna u pogledu sopstvene budućnosti u ovom promenljivom ali sve više povezanom svetu.

Metodologija istraživanja

Payoneer je ušao u partnerstvo sa Oxford Economics kako bi, u novembru 2022., sproveo online istraživanje 3,575 zastupnika malih i srednjih preduzeća širom sveta (sa 250 ili manje zaposlenih). Cilj našeg istraživanja je bio da se razume na koji način mala i srednja preduzeća planiraju da šire svoje poslovanje preko granica i sa kojim izazovima se susreću u ostvarivanju svojih ciljeva, uključujući poremećaje usled globalnih događaja i neefikasne procese plaćanja. U našem uzorku su vlasnici, direktori, finansijski direktori, menadžeri – od kojih svi imaju uticaj ili odgovornost u donošenju strateških i operativnih odluka u svojim kompanijama.

Online istraživanje je sprovedeno krajem 2022. godine i uključilo je ispitanike iz 15 zemalja: SAD (253), Brazila (251), Argentine (251), Ujedinjenog Kraljevstva (252), Srbije (250), Francuske (251), Izraela (251), Južne Koreje (250), Filipina (250), Vijetnama (252), kine (252), Indije (252), Bangladeša (251), UAE (251), i Ukrajine (58).

Ispitali smo pružaoce roba i usluga iz 16 različitih industrija, uključujući profesionalne i biznis usluge (253), finansijske usluge (243); IT i računarske usluge (269); umetnost i zabavu (223); arhitekturu i inženjering (239); edukaciju (219); ugostiteljstvo (232); zdravstvo (227); lične usluge (218); e-commerce (238); maloprodaju (259); veleprodaju (236); transport, logistiku i skladištenje (214); proizvodnju (241); agrikulturu, šumarstvo i ribarstvo (160); i  rudarenje  i kamenolome (102).

Napomena o Ukrajini

Za uzorke iz Ukrajine, online istraživanje je distribuirano Payoneer klijentima u periodu od 29. novembra 2022. godine do 26. januara 2023. godine.

O Oxford Economics

Oxford Economics je najveća svetska nezavisna konsultantska kuća iz oblasti ekonomije. Pokrivajući više od 200 zemalja, preko 100 sektora industrije i 8.000 gradova i regiona, pružaju uvide i rešenja koja omogućavaju klijentima da brže donose inteligentne i odgovorne poslovne odluke u sve složenijem i neizvesnijem svetu.

Za više informacija, posetite http://www.oxfordeconomics.com


O Payoneer-u

Payoneer je finansijsko-tehnološka kompanija koja osnažuje mala i srednja preduzeća širom sveta da obavljaju transakcije, posluju i razvijaju svoj biznis globalno. Payoneer je osnovan 2005. godine sa uverenjem da je talenat jednako raspoređen ali da prilika nije. Naša misija je da omogućimo svakoj osobi bilo gde u svetu da učestvuje i postigne uspeh u globalnoj digitalnoj ekonomiji. Od našeg osnivanja, izgradili smo globalnu finansijsku platformu koja je već milionima malih i srednjih preduzeća, naročito na tržištima u razvoju, omogućila da lako i jednostavno plaćaju i primaju uplate, da upravljaju svojim sredstvima i razvijaju svoje poslovanje.

U Payoneer-u veoma strastveno podržavamo i osnažujemo mala i srednja preduzeća koja su proširila svoj biznis globalno ili planiraju da to učine. MSP su pokretači ekonomskog razvoja time što otvaraju radna mesta, podstiču inovacije i jačaju zajednice.

Milioni

KORISNIKA

2,000+

ZAPOSLENIH
ŠIROM SVETA

24/7

KORISNIČKA
PODRŠKA

70

VALUTA

25+

GLOBALNE
KANCELARIJE

50

JEZIKA