online izveštaj

Barometar AMBICIJA malih i srednjih preduzeća

Da bi bolje razumeo ambicije i izazove sa kojima se preduzetnici i vlasnici biznisa suočavaju, Payoneer je anketirao 3.779 malih i srednjih preduzeća u 15 zemalja. Pročitajte naš drugi godišnji Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća i saznajte na koji način se MSP snalaze na tržištima, kako obezbeđuju kapital i prevazilaze izazove grabeći prilike za globalni rast u 2024.

Poruka našeg izvršnog direktora

Dobrodošli u drugi Payoneer-ov Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća, izveštaj koji meri i pokazuje ambicije i izazove malih i srednjih preduzeća (MSP) širom sveta.
Ovu anketu sprovodimo jer verujemo da je važno osluškivati puls malih biznisa – preduzetnika i vlasnika biznisa koji su okosnica globalne ekonomije. Ne samo da na taj način malim i srednjim preduzećima možemo pružiti vrhunske usluge i proizvode koji će pojednostaviti međunarodnu trgovinu, već stičemo i uvid u iskustva naših saradnika.
MSP su veoma optimistična kada se govori o globalnim prilikama i širenju na nova tržišta i regione. Naravno, postoje mnogi interni i eksterni izazovi, ali su prednosti globanog poslovanja za mnoge nemerljivi.
Nadamo se da će vam ova analiza biti korisna. Radujemo se saradnji i mogućnosti da vas podržimo na putu ka globanom poslovanju.

Vaš,
John Caplan

John Caplan, Payoneer CEO
John Caplan, Payoneer CEO

Ovo je tipičan san svakoga ko započinje mali ili srednji biznis:“Ja ću izgraditi ovu kompaniju, razvijati je odgovorno i jednog dana će moji proizvodi i usluge promeniti svet.”

Iako se radi o veoma zavidnom cilju, mnogi vlasnici biznisa će vam reći da je to zapravo mnogo teže nego što su mislili. Globalni poremećaji, ekonomska nestabilnost i vrtoglavi razvoj novih tehnologija su samo neki od izazova sa kojima se vlasnici biznisa suočavaju svaki dan. Sa druge strane, postoji i ogromno zadovoljstvo koje potiče od stvaranja i upravljanja kompanijom koja posluje globalno a, u isto vreme, podržava lokalne zajednice.

Payoneer-ov drugi godišnji Barometar malih i srednjih preduzeća ispituje bolne tačke i mogućnosti sa kojima se mala i srednja preduzeća (MSP) u ovom trenutku susreću. Payoneer, u saradnji sa Oxford Economics, je nedavno oslušnuo 3.779 donosioca odluka u malim i srednjim preduzećima u 15 zemalja da bi stekao uvid u njihov napredak, ciljeve i frustracije. Ispitanici su došli iz kompanija koje posluju u više od 16 industrija, od e-trgovine do rudarstva. Ovi biznisi su ključni motori koji pokreću ekonomiju: perspektiva njihovih lidera, stoga, predstavlja vredan uvid u stanje globalnog biznisa.

i

IZLAZAK NA GLOBALNO TRŽIŠTE

MSP daju značajan doprinos ekonomiji – kako lokalno tako i globalno – predvodeći inovaciju i kreiranje poslova. U stalnoj su potrazi za novim tržištima kako bi povećali rast poslovanja.

Zašto je globalizacija na prvom mestu?

Globalizacija je ključ za bilo koji biznis, ali je posebno važna za MSP  jer često imaju potrebu da rašire svoja krila kako bi održali svoje snove. Ispitivanje je utvrdilo da su MSP širom sveta značajno napredovala tokom prethodne godine u širenju svog globalnog prisustva. U proseku, mala i srednja preduzeća prijavljuju da je 46% njihove baze klijenata međunarodno (u porastu u odnosu na 42% prošle godine) i skoro polovina dobavljača sa kojima sarađuju je takođe međunarodna (u porastu sa 39%)

Za neke, globalno proširivanje je spor proces, usled manjka informacija o ekonomijama i prilikama u drugim delovima sveta. Uprokos uobičajenoj percepciji, da su sve potrebne informacije na samo par klikova, neka MSP još uvek nemaju dobar osećaj gde bi trebalo da se šire – i kako to da urade.

Prednosti globalnog poslovanja

Prednosti globalizacije su jasne jer podstiču i prihod i klijente. Ispitanici kažu da uživaju u nizu pogodnosti nakon prelaska na globalno poslovanje, uključujući pristup većem broju klijenata i veću inovativnost (po 56% za svaki), pristup dobavljačima (53%), poboljšanje finansijskih performansi (51%), pristup visokokvalitetnom snabdevanju (51%), pristup kapitalu (47%), sposobnost pronalaženja i zadržavanja zaposlenih (45%) i kontrolu nad cenama (45%). Payoneer je to primetio i među svojim korisnicima; južnokorejska MSP u industriji kozmetike imaju toliko uspeha u širenju na kinesko tržište da sada žele da diverzifikuju svoje izvore prihoda ciljajući tržišta SAD-a i Japana.

Lokacija individualnih tržišta takođe igra ulogu u širenju. MSP koja su Payoneer korisnici na Filipinima,a koja se fokusiraju na industriju outsourcinga se sada šire na Australiju kako bi iskoristili slične vremenske zone što olakšava koordinaciju.

Ipak, neke organizacije još uvek gaje sumnju. Kompanije mlađe od dve godine i one starije od jedne decenije, će u odnosu na ostale, manje verovatno izjaviti da će veća globalizacija učuniti njihov biznis otpornijim.

Pozitivni efekat

0
Pristup klijentima
0
0
Inovacije
0
0
Pristup dobavljačima i saradnicima
0
0
Finansijski učinak
0
0
Pristup visokokvalitetnom snabdevanju
0
0
Pristup kapitalu
0
0
Sposobnost pronalaženja i zadržavanja zaposlenih
0
0
Kontrola nad cenama
0
0
Broj konkurenata
0

Pozitivni i negativni efekti globalizacije

Analiza po zemljama otkriva globalni potencijal za sledeća mala i srednja preduzeća.

Ona u Pakistanu, Turskoj i Izraelu beleže, u proseku, najviši procenat domaćih klijenata (62%, 59%, i 58%). Ukrajina i Kina, u proseku imaju najviši procenat međunarodnih klijenata (61% i 53% redom).

2023

0
Širom sveta
0
0
i
Južna Azija i Bliski Istok
0
0
i
Evropa
0
0
i
Azijsko-pacifički region
0
0
i
Latinska Amerika
0
0
i
Severna Amerika
0
0
Kina
0

Analiza međunarodnih klijenata po regionu u 2023. u odnosu na 2024

U proseku, ispitanici primaju robu i usluge iz devet država i šalju robu i usluge u 12 država

Istraži podatke specifične za pojedine zemlje klikom na kartice ispod.

  • Vijetnam
  • Ukrajina
  • Argentina
  • Indija
  • SAD

Primaju
robu i usluge iz

DRŽAVA

Šalju
robu i usluge u

DRŽAVA

Primaju
robu i usluge iz

DRŽAVA

Šalju
robu i usluge u

DRŽAVA

Primaju
robu i usluge iz

DRŽAVA

Šalju
robu i usluge u

DRŽAVA

Primaju
robu i usluge iz

DRŽAVA

Šalju
robu i usluge u

DRŽAVA

Primaju
robu i usluge iz

DRŽAVA

Šalju
robu i usluge u

DRŽAVA

Primaju
robu i usluge iz

DRŽAVA

Šalju
robu i usluge u

DRŽAVA

Dobavljači i saradnici imaju ključnu ulogu u globalnoj rezilijentnosti

S obzirom da ove kompanije teže globalnoj ekspanziji i efikasnosti, saradnici su ključni. Pri tome, gotovo dve trećine MSP kaže da raznovrsna i globalna mreža saradnika i dobavljača štiti male biznise od poremećaja. Interesantno je da se mlade kompanije ređe slažu sa ovom izjavom. Saradnici poput advokatskih kancelarija i marketinških agencija takođe pomažu malim i srednjim preduzećima da identifikuju prilike za širenje.

Ispitana MSP sarađuju sa duplo više saradnika i dobavljača nego u 2023. (srednja vrednost je 22 u 2024 u poređenju sa 10 u 2023) i diverzifikuju svoju mrežu sa sve većim brojem međunarodnih saradnika. APAC vodi regionalno sa 41% povećanja broja saradnika. Na bazi cele države, broj saradnika koji MSP imaju u Turskoj je naglo porastao za 60% u odnosu na pre dve godine, daleko iznad sledećeg najvišeg rasta od 46% koji beleže ukrajinska MSP.

2022

0
Širom sveta
0
0
i
Južna Azija i Bliski Istok
0
0
i
Latinska Amerika
0
0
i
Evropa
0
0
i
Azijsko-pacifički region
0

Broj dobavljača i saradnika sa kojima MSP sarađuju u 2022 u odnosu na 2024

Veća globalizacija je svakako na agendi, jer MSP teže da prošire mogućnosti za poslovanje i prihode (45%), ispune zahteve klijenata (38%) i poboljšaju regionalnu blizinu (37%).

Trendovi globalnog plaćanja se menjaju

Mogućnosti plaćanja su prirodno ključni deo globalne ekspanzije, iako se obim poslatih i primljenih uplata promenio ove godine. MSP imaju manje transakcija sa SAD, Kinom i Kanadom nego što su imala prošle godine, ali transakcije sa drugim zemljama su u porastu, uključujući transakcije sa Brazilom, Indijom, Japanom i Nemačkom.

U toku ove promene, mnoga MSP i dalje imaju očiglednih poteškoća sa plaćanjem.

Iako su se mogućnosti za međunarodna plaćanja blago povećale u odnosu na prošlogodišnju anketu usled težnje za globalizacijom, više od polovine ispitanih MSP i dalje nemaju mogućnosti za osnovne vrste plaćanja. Ovo uključuje nezavisne procesore online plaćanja, konverziju valuta u realnom vremenu i naplatu preko veb-stranice. Dodatno, samo 21% mogu da prime uplate u kriptovalutama. Druge poteškoće sa međunarodnim plaćanjima uključuju troškove transfera, kašnjenja u potvrdi uplata i devizne kurseve.

Međunarodna plaćanja su samo jedan od izazova za preduzetnike, koji se trude da upravljaju  proizvodima i uslugama koje su im ključne za svakodnevno poslovanje. Pored toga, dok su mnoga MSP širom sveta navikla na elektronska plaćanja za svakodnevne potrebe, oprezna su kada je reč o prebacivanju velikih suma novca.

Različite mogućnosti plaćanja za dobavljače i klijente
0
Nezavisni procesori online plaćanja
0
Konverzija valuta u realnom vremenu
0
Prihvatanje uplata na veb-sajtu
0
Automatski obračun poreza
0

Mogućnosti za međunarodna plaćanja koja koriste ispitana MSP

Jasno je da se MSP osećaju izostavljeno iz napretka u finansijskim uslugama

Više od polovine ispitanih smatra da su rešenja za međunarodna plaćanja prilagođena velikim korporacijama, dok 44% kaže da je teško pronaći rešenje koje odgovara njihovim potrebama. Mnoga se oslanjaju na bankovne transfere; oni zahtevaju ručnu obradu a često nisu osnovna delatnost finansijske institucije.

MSP koja vode pripadnici generacije Z ređe poseduju mogućnosti za međunarodna plaćanja i zaostaju za drugim grupama u pružanju više opcija plaćanja (33% naspram 54% ukupno), primanju plaćanja na veb-sajtu (25% naspram. 41% ukupno), i korišćenju automatskog obračuna poreza (28% naspram 40% ukupno).

Naknade za transfer
0
Kašnjenja u potvrdi uplata
0
Fluktuacije valuta
0
Devizni kursevi
0
Pristup zajmovima i kapitalu
0

Prepreke u međunarodnom plaćanju prijavljene od strane >40% MSP

Plaćanja predstavljaju samo jedan od izazova za MSP u njihovim naporima da se šire globalno

Turbulentno geopolitičko okruženje, poput rata između Rusije i Ukrajine, trajnih sukoba na Bliskom istoku i političkih nemira u SAD-u, mogu povećati izloženost i ranjivost, čak i ako je geografski diverzifikovano poslovanje, dugorčno gledano, profitabilno.

Vrlo mali broj MSP se oseća spremno da se bori sa ovim problemima. Neki od ispitanih deluju čak manje pripremljeni nego što su bili prošle godine. To je posebno zabrinjavajuće jer MSP teže međunarodnoj ekspanziji, a poremećaji se i dalje javljaju širom sveta.

Manje od polovine MSP opisuje sebe kao „donekle pripremljene” za inflaciju i rastuće kamatne stope (40%), ekonomske padove (41%) i sajber pretnje (37%) – ovo znači da imaju plan za nepredviđene situacije, ali nisu sigurni u njegovu efikasnost.Manje od četvrtine MSP sebe opisuje kao “veoma pripremljeni“}, što znači da imaju razvijen plan za nepredviđene situacije za većinu globalnih događaja navedenih u anketi, kao što su volatilnost valute, povećani troškovi poslovanja, geopolitički konflikti i poremećaji u lancu snabdevanja. Ispitanici generacije Z češće kažu da su veoma pripremljeni za globalne događaje i da su sigurni u efikasnost svojih planova za nepredviđene situacije.

Planiranje za budućnost je posebno teško u određenim delovima sveta. Na primer, u Latinskoj Americi, česte promene u državnom rukovodstvu donose nova pravila i regulativu za preduzeća koja tamo posluju. Ekonomski preokreti u mnogim zemljama mogu praviti glavobolje pri isplati zaposlenih u lokalnim valutama, upravljanju poslovnim operacijama i novčanom toku.

Pripremljenost kompanija za razne potencijalne globalne događaje

2023: 8%
2024: 13%

2023: 53%
2024: 32%

2023: 42%
2024: 24%

2023: 39%
2024: 28%

Najvažniji poslovni ciljevi MSP u 2023 u odnosu na 2024

Zabrinutost o sajberbezbednosti je takođe u porastu

Procenat ispitanika koji smanjenje sajber rizika smatraju poslovnim ciljem porastao je za više od 63% u odnosu na prošlu godinu.

U poređenju, fokus na rast prihoda, povećanje profitabilnosti i poboljšanje zadovoljstva klijenata su značajno opali kao poslovni ciljevi, iako ostaju tri najvažnija prioriteta za ispitana MSP.

MSP prijavljuju širok spektar prepreka u njihovim naporima za ulaz u globalizaciju, …

uz organizacije svih veličina koje se bore da skaliraju globalno poslovanje. Troškovi poslovanja, kao i usklađenost sa regulativom, razumljivo su među glavnim preprekama za ulazak na nova tržišta. Pristup kapitalu je još jedna borba, pri čemu MSP svih veličina prijavljuju prepreke, koje uključuju ograničene lične mreže poznanstva, nedovoljno kapitala i visoke odnose dugova i prihoda. U mnogim zemljama, mogućnosti za zajmove su ograničene, jer se lokalne finansijske institucije fokusiraju na veće kompanije i oklevaju da odobravaju kredite bez obezbeđenja. Preduzetnici se često suočavaju i sa složenim poreskim zakonima u drugim zemljama tako da ponekad angažuju saradnike koji im pomognu u snalaženju u tom procesu.

I pored široko rasprostranjenog uverenja da se svet smanjuje zbog napretka tehnologije, anketa je pokazala da su izazovi povezani sa jezičkim i kulturološkim barijerama porasli za 6%, sa 33% u 2023. godini na 35% u 2024. godini.

Najveće prepreke koje ometaju MSP da prošire svoje poslovanje na nova geografska tržišta u 2024.

KLIJENTOVA PRIČA
TIENDAMIA MENJA PLAN ZA EKSPANZIJU U LATINSKOJ AMERICI

Jedna od glavnih prepreka u međunarodnoj trgovini je ograničen pristup globalnim proizvodima. Mnogi prodavci robe su u mogućnosti da isporučuju robu samo ograničenom tržištu, ili da prodaju samo na pojedinim platformama, što frustrira potencijalne kupce na ostalim tržištima. Tiendamia je marketplace platforma koja rešava ove probleme u međunarodnoj maloprodaji, integrišući kataloge proizvoda vodećih američkih i kineskih maloprodaja i prodavce širom sveta u jednu platformu. Tiendamia, putem sopstvene platforme, omogućava potrošačima u više od 10 zemalja Latinske Amerike (npr, Brazilu, Argentini, Kostariki, Ekvadoru itd) pristup proizvodima koji se obično nalaze u SAD – poput računara, mobilnih telefona, igračaka i alata.

Kompanija koja je osnovana u Urugvaju, pre 10 godina, a trenutno smeštena u Majamiju, Floridi, Sjedinjenim Američkim Državama, prvobitno je planirala da koristi infuziju kapitala iz investicija privatnog kapitala, kako bi ušla na nova tržišta i došla do još više klijenata u Latinskoj Americi. Međutim, prekinula je geografsku ekspanziju nakon što je shvatila da bi se investicija u nova tržišta isplatila tek nakon više godina.

“To je bila dugoročna investicija, a mi imamo kratkoročne potrebe,” kaže Max Suez, Chief Financial Officer.

Umesto toga, Tiendamia je odustala od širenja prisutnosti i fokusirala se na jačanje poslovanja unutar postojećih tržišta. U okviru osvežavanja platforme, Tiendamia je omogućila proizvođačima, veletrgovcima i brendovima da direktno postavljaju svoje kataloge na platformu kako bi prodavali kupcima u Latinskoj Americi.

may suez customer story
Max Suez, Chief Financial Officer

Eliminisanje posrednika omogućilo je Tiendamiji da smanji troškove i bolje kontroliše proizvode dostupne na platformi. Izgradnja sopstvene platforme i otvaranje novih mogućnosti su dodatno omogućili Tiendamiji da uspostavi bliže odnose direktno sa prodavcima i veletrgovcima u SAD i Kini.

Iako je geografska ekspanzija trenutno odložena, g-đa Torrontegui i dalje brine o globalnim problemima koji će uticati na poslovanje kompanije. Oni uključuju napet odnos između Kine i SAD, potencijalno povećanje cene nafte zbog nemira na Bliskom istoku i predstojeće izbore u Urugvaju koji bi mogli uticati na regulaciju uvoza.

“Uvek možemo naći način za prebacivanje robe, ali nas to ipak može finansijski uzdrmati,” kaže g-đa Suez.

0
Širom sveta
0
i
Latinska Amerika
0
i
Južna Azija i Bliski Istok
0
i
Azijsko-pacifički region
0
Kina
0
i
Evropa
0
i
Severna Amerika
0
Širom sveta
0
i
Latinska Amerika
0
i
Južna Azija i Bliski Istok
0
i
Azijsko-pacifički region
0
Kina
0
i
Evropa
0
i
Severna Amerika
Poboljšanje usluge klijentima
0
Kreiranje sadržaja
0
Poboljšanje upravljanja inventarom
0
Poboljšanje prodaje
0
Lokalizacija i prevođenje sadržaja
0
Analiza konkurencije
0
Optimizacija lanca snabdevanja
0
Predviđanje trendova
0
vfa smb customer story
Dana Lopez, CEO, Virtual Freelancer Asia 

LOKALNI UTICAJ

Čak i dok MSP teže da se prošire širom sveta, uticaj na njihove matične države i gradove ne može se zanemariti. MSP su ključna za dobrobit svojih lokalnih ekonomija, obezbeđujući radna mesta i generišući prihode u lokalnim i regionalnim zajednicama.

Skoro tri četvrtine ispitanih kaže da su glavni hranitelji svojih porodica, pri čemu su ovi biznisi jedini izvor prihoda za domaćinstvo. Ta cifra raste na više od 80% za ispitanike koji pripadaju generaciji Z. U Indiji, na primer, preduzetnici iz generacije Z su željni da pokažu ambiciju u svojim zajednicama, povećavajući pritom svoj lokalni ugled.

MSP takođe traže stručno osoblje u sopstvenom dvorištu.

Ispitanici planiraju da zaposle u proseku 12 novih radnika u narednoj godini, pri čemu će 57% njih biti iz lokalne zajednice. Istovremeno, većina smatra da su se njihove lokalne i regionalne ekonomije poboljšale u poslednje dve godine, a više od tri četvrtine veruje da će naredne dve godine biti još bolje. To ide u prilog ovim MSP. 60% veruje da uspešnost njihovog poslovanja zavisi od zdravlja lokalne ekonomije.

Gde MSP traže stručno osoblje

REZULTATI PO ZEMLJAMA

Preuzmi podatke za svaku od 15 ispitanih država u okviru Barometra ambicija malih i srednjih preduzeća

Argentina spotlight

Bangladesh spotlight

brazil spotlight

CHINA spotlight (简体中文)

Colombia spotlight

India spotlight

israel spotlight

pakistan spotlight

Philippines spotlight

Serbia spotlight

South Korea spotlight

Turkey spotlight

Ukraine spotlight

US spotlight

Vietnam spotlight

Payoneer Barometar Ambicija MSP 2024 metodologija i uzorak

Period izrade

Januar i februar 2024.

Ispitane lokacije

Argentina (252), Bangladeš (252), Brazil (251), Kina uključujući Hong Kong (252), Kolumbija (252), Indija (252), Izrael (133), Pakistan (252), Filipini (252), Srbija (252), Južna Koreja (252), Turska (252), Ukrajina (64), SAD (558), Vijetnam (253).

Veličine kompanija koje su uključene u istraživanje

97.7% ispitanih ima manje od 250 miliona USD prihoda. 11% ima 201-250 zaposlenih, 11% ima 151 do 200 zaposlenih, 18% ima 101-150 zaposlenih, 26% ima 51 do 100 zaposlenih, 23% ima 11 do 50 zaposlenih, 10% ima 2 do 10 zaposlenih, 1% ima samo jednog zaposlenog (njih samih).

Ispitani sektori

IT i računarske usluge, maloprodaja, veleprodaja, e-trgovina/online prodavci, finansijske usluge, arhitektura i inženjering, proizvodnja, poslovne i profesionalne usluge, transport, logistika i skladištenje, umetnost i zabava, ugostiteljstvo, obrazovanje, lične usluge, zdravstvo, poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, rudarstvo, i drugi.

Izvršne titule

CFO/Finansijski Direktor (21%), CEO/Vlasnik (25%), Menadžer (54%).

Starost kompanija

31% posluje 11 ili više godina, 42% posluje 6-10 godina, 24% 2 do 5 godina a 4% posluje manje od 2 godine.