Nhận các khoản thanh toán quốc tế

Nhận thanh toán từ các nền tảng và thị trường buôn bán trực tuyến hàng đầu như Upwork, Airbnb, Fiverr, 99Designs, iStock v.v… vốn đã tin tưởng và chọn Payoneer để thanh toán cho khách hàng của họ

 • Chọn Payoneer làm nhà cung cấp thanh toán ưa thích của bạn trong tùy chọn thanh toán của thị trường buôn bán trực tuyến

 • Nhận tiền về Payoneer từ một số lượng công ty không giới hạn

 • Rút tiền về tài khoản ngân hàng địa phương hoặc tại các máy ATM trên toàn thế giới

Cung cấp cho khách hàng quốc tế của bạn các tài khoản địa phương bằng đồng USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD & MXD và nhận thanh toán dễ dàng như thể họ đã có một tài khoản ngân hàng địa phương!

 • Đăng ký với Payoneer và nhận các tài khoản nhận địa phương của bạn

 • Gửi cho khách hàng các chi tiết tài khoản nhận của bạn

 • Khách hàng thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng địa phương vào các tài khoản nhận của bạn

 • Chúng tôi tự động chuyển tiền vào tài khoản Payoneer của bạn

Gửi yêu cầu thanh toán cho các khách hàng của bạn, cung cấp cho họ một số cách thức đơn giản và an toàn để thanh toán trực tuyến cho bạn.

 • Đăng nhập vào tài khoản Payoneer của bạn và nhấp vào 'Yêu cầu Thanh toán'

 • Gửi Yêu cầu Thanh toán cho khách hàng của bạn

 • Nhận Thanh toán từ các khách hàng của bạn trực tiếp vào tài khoản Payoneer của bạn

Quản lý Tiền

Rút thanh toán từ tài khoản Payoneer của bạn về tài khoản ngân hàng của bạn, bằng đồng nội tệ.

 • Đăng ký với Payoneer và thêm chi tiết ngân hàng địa phương của bạn

 • Nhận tiền từ các công ty trên toàn cầu

 • Rút tiền về tài khoản ngân hàng địa phương của bạn bằng đồng nội tệ của bạn

Rút tiền của bạn tại các máy ATM trên toàn thế giới hoặc mua sắm trực tuyến và trực tiếp tại cửa hàng.

 • Đăng ký với Payoneer

 • Nhận tiền từ các công ty trên toàn cầu

 • Rút tiền của bạn tại các máy ATM trên toàn thế giới hoặc mua sắm trực tuyến và trực tiếp tại cửa hàng.

Thanh toán cho người dùng Payoneer khác – Ngay khi bạn đã nhận được khoản thanh toán vào tài khoản Payoneer của mình, bạn có thể sử dụng số tiền đó để thanh toán cho các nhà cung cấp toàn cầu của bạn – hoàn toàn MIỄN PHÍ!

 • Đăng Nhập vào tài khoản Payoneer của bạn

 • Chọn 'Thực hiện Thanh toán' ở trong trình đơn thả xuống bên dưới mục 'Thanh toán'

 • Hoàn tất biểu mẫu với các chi tiết của người nhận và số tiền bạn muốn gửi

 • Thanh toán được gửi đến tài khoản Payoneer của người nhận*

Thực hiện Thanh toán

Thanh toán cho các cơ quan thuế VAT trên khắp Châu Âu từ Tài khoản Payoneer của bạn hoàn toàn miễn phí

 • Chọn quốc gia mà bạn cần phải thanh toán thuế VAT

 • Nhập chi tiết thanh toán Bao gồm số tiền, tài khoản ngân hàng và số VAT của bạn

 • Nhấp vào ‘THANH TOÁN’ là xong! Khoản thanh toán của bạn sẽ được xác nhận ngay lập tức

Thanh toán cho nhà cung cấp, nhà thầu và đối tác kinh doanh của bạn từ số dư Payoneer của bạn. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí cho những người dùng Payoneer khác!

 • Đăng Nhập vào tài khoản Payoneer của bạn

 • Chọn ‘Thực hiện Thanh toán’ trong trình đơn thả xuống bên dưới mục 'Thanh toán'

 • Chọn thực hiện thanh toán ‘cho một tài khoản Payoneer của người nhận’ hoặc ‘cho một tài khoản ngân hàng của người nhận’ và làm theo hướng dẫn.

 • Thanh toán được gửi đến người nhận của bạn!

Tại sao nên chọn Payoneer?

Tận hưởng mức phí thấp

Giữ lại nhiều tiền hơn cho bạn bằng cách giảm phí thanh toán lên đến 71%

Mở rộng quy mô kinh doanh của bạn

Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn thông qua hàng ngàn thị trường buôn bán trực tuyến đã chọn thanh toán cho người dùng của họ qua Payoneer

Nhận thanh toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ hơn

Chấp nhận thanh toán như thể bạn đã có tài khoản ngân hàng địa phương bằng đồng USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD & MXN

Đơn giản hóa cách bạn nhận thanh toán

Nhận tất cả các khoản thanh toán từ những khách hàng và thị trường buôn bán trực tuyến vào một tài khoản hợp nhất

Truy cập tiền một cách dễ dàng

Rút thu nhập của bạn trực tiếp về tài khoản ngân hàng của bạn bằng đồng nội tệ của bạn

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tâm

Tận hưởng dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tâm, đa ngôn ngữ, mọi nơi, mọi lúc!