Bạn có ảnh hưởng đến cộng đồng?Bạn có thể kiếm thu nhập bằng cách giới thiệu với bạn bè về Payoneer.

Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào tài khoản Payoneer. của bạn. Hãy lan tỏa thông điệp này bằng cách chia sẻ liên kết đăng ký duy nhất của bạn thông qua các bài đăng blog, bài viết, email, bài đăng Facebook và tweet. Bạn sẽ được trả tiền cho mỗi người bạn mới đăng ký Payoneer thông qua liên kết của bạn.

CÓ NHỮNG LỢI ÍCH GÌ


CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Để biết hướng dẫn từng bước về cách thức bắt đầu, hãy ghé thăm blog của chúng tôi.

MỜI BẠN BÈ & KIẾM 25 ĐÔ-LA CHO MỖI NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU*

Hơn thế nữa, bạn bè của bạn cũng sẽ kiếm được 25 đô-la!

Hãy đăng nhập vào tài khoản để lấy liên kết được cá nhân hóa của bạn và chia sẻ với bạn bè. Sau khi họ đăng ký tài khoản Payoneer, cả hai đều sẽ được trả tiền!

Bắt đầu kiếm tiền ngay

*Bạn sẽ nhận được khoản thưởng $25 một khi người bạn giới thiệu thành công nhận thanh toán $1000 vào tài khoản Payoneer của họ. Theo điều khoản và điều kiện của chương trình Kết nối bạn bè.