Chuyển tiền một cách nhanh chóng và thuận tiện giữa các số dư tài khoản Payoneer khác nhau nhằm đảm bảo rằng bạn có đơn vị tiền tệ cần thiết cho các thanh toán toàn cầu của mình. Chúng tôi sử dụng tỷ giá của thị trường tầm trung và mức phí thấp 0,5% của tổng số tiền chuyển khoản sẽ được tự động khấu trừ vì vậy bạn sẽ luôn biết chính xác số tiền sẽ nhận được.

Những lợi ích

Thuận tiện

Quản lý các loại tiền tệ bạn cần cho các thanh toán toàn cầu của bạn một cách dễ dàng từ tài khoản Payoneer của bạn.

Nhanh chóng và dễ dàng

Chuyển tiền giữa các số dư tài khoản trong vòng vài phút.*

Tỷ giá thấp, cố định

Không có những bất ngờ tiềm ẩn. Luôn biết chính xác số tiền bạn sẽ nhận được.

Nó hoạt động như thế nào?

Đăng nhập

vào tài khoản Payoneer và nhấp vào
Activity > Manage Currencies

Nhập số tiền

mà bạn muốn chuyển để xem bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền

Gửi yêu cầu

để chuyển tiền giữa các số dư tài khoản của bạn và nhận loại tiền tệ theo yêu cầu của bạn

SỬ DỤNG TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP

-InNetwork

Thực hiện các thanh toán nội mạng cho các nhà cung cấp và nhà cung ứng dịch vụ bằng loại tiền tệ ưa thích của họ mà không tốn bất kỳ khoản phí nào
VAT

Thực hiện các thanh toán VAT
debtaccount

Nếu nhà cung ứng dịch vụ của bạn sử dụng phương thức thanh toán bằng API của Payoneer để ghi nợ đối với tài khoản của bạn, bạn có thể đảm bảo luôn có một số dư tiền tệ bằng loại tiền tệ mà bạn đang chuẩn bị phải thanh toán.

*Trong một số trường hợp, có thể mất vài giờ để tiền xuất hiện trong số dư tài khoản của bạn. Các dịch vụ phải tuân theo giới hạn cũng như yêu cầu về tính đủ điều kiện.