Chỉ với 3 bước đơn giản sau đây, bạn có thể hợp nhất, minh bạch hóa và giảm bớt khối lượng giao dịch thanh toán của bạn.

LIÊN KẾT NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG CỦA BẠN

Tích hợp chức năng “Đăng ký” của Payoneer vào phần thanh toán trên trang web của bạn, để người dùng có thể đăng ký trực tiếp tài khoản Payoneer hoặc gửi tới những người thụ hưởng của bạn một đường link đăng ký từ khu vực quản trị (admin) Payoneer của bạn.
Những người dùng Payoneer hiện tại có thể dễ dàng kết nối tài khoản Payoneer của họ tới tài khoản của bạn bằng cách đăng nhập địa chỉ tài khoản Payoneer của họ.
 Tất cả những người dùng được liên kết sẽ hiển thị dưới dạng những người thụ hưởng ở trong tài khoản Payoneer thanh toán hàng loạt của bạn.

NẠP TIỀN CHO TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Nạp tiền cho tài khoản Payoneer thanh toán hàng loạt của bạn bằng cách gửi tổng số tiền bạn muốn thanh toán đến một trong những tài khoản ngân hàng tin cậy của chúng tôi. Số dư tài khoản của bạn sẽ được cập nhật trong vòng một ngày.

THANH TOÁN CHO NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG CỦA BẠN

Nếu đã được tích hợp , bạn chỉ cần yêu cầu bắt đầu một thanh toán API đến hệ thống thanh toán của chúng tôi. Ngoài ra, thông qua khu vực quản trị, hãy tải lên một tệp .csv với những hướng dẫn thanh toán hoặc chọn người dùng cần nhận thanh toán, nhập số tiền cần thanh toán và nhấp vào ‘Pay’.
Tất cả các khâu này đều được thực hiện bằng loại tiền tệ của bạn. Chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi tiền sang loại tiền tệ đã chọn của người dùng.
Tiền sẽ vào tài khoản Payoneer của những người thụ hưởng trong vòng vài phút kể từ lúc bạn bắt đầu thanh toán.
Những người thụ hưởng quyết định cách thức truy cập tiền của họ: rút tiền về tài khoản ngân hàng địa phương bằng đồng nội tệ, rút tiền về thẻ Payoneer prepaid MasterCard® hoặc chuyển đến một người dùng Payoneer khác, hoàn toàn miễn phí.