Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến video hướng dẫn hoặc gợi ý về video mà chúng tôi nên thêm vào, hãy cho chúng tôi biết!

Cách kích hoạt thẻ Payoneer của bạn

Cách xem giao dịch của bạn

Cách Yêu Cầu Thanh Toán bằng Payoneer

Cách Thực Hiện Thanh Toán bằng Payoneer

Hướng dẫn rút tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân tại địa phương

Cách nhận thanh toán USD từ Amazon về tài khoản Payoneer của bạn

Nhận Thù Lao bằng GBP từ Amazon vào Tài Khoản Payoneer của bạn

Nhận Thù Lao bằng EUR từ Amazon vào Tài Khoản Payoneer của bạn

Nhận Thù Lao bằng JPY từ Amazon vào Tài Khoản Payoneer của bạn