Tham gia cùng hàng triệu Nhà kinh doanh và doanh nghiệp đang nhận các khoản thanh toán quốc tế thông qua Payoneer


Sau khi tìm hiểu Payoneer, tôi đã đăng ký một tài khoản Payoneer và bắt đầu nhận được tiền qua dịch vụ US Payment Service và EU Payment Service của Payoneer. Thông qua dịch vụ này, tôi có thể nhận tiền ngay tại Việt Nam, như thể tôi có tài khoản ngân hàng Mỹ hay EU.

– Toan Thang, Người bán hàng Trực tuyến, TP.
Hồ Chí Minh


CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG