Chương trình VIP của Payoneer sẽ cung cấp cho người dùng có thu nhập cao nhiều quyền lợi riêng giúp cải thiện cách thức họ hoạt động kinh doanh trên toàn cầu. Các quyền lợi riêng bao gồm:

Giảm phí sử dụng
Được hỗ trợ riêng
Ưu tiên hỗ trợ
Các dịch vụ độc quyền & chương trình ưu đãi

Phát triển hoạt động kinh doanh của bạn bằng Payoneer và nhận được mức giá theo từng cấp độc quyền dựa trên tổng thu nhập của bạn.

Khối lượng nhận thanh toánPhí nhận thanh toánPhí rút tiền về ngân hàng địa phương
Dưới 200.000 USD1%2%
200.000 USDMiễn phí2%
500.000 USDMiễn phí1,8%
1.000.000 USDMiễn phí1,5%
1.500.000 USDMiễn phí1,2%

Chương trình VIP được thực hiện hoàn toàn tự động. Một khi bạn đạt đến mức như quy định, bạn sẽ được thông báo về các quyền lợi và người quản lý cộng đồng cá nhân của bạn sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về những quyền lợi bổ sung.